Fra:
11
10
2022
Til:

Netværk for kulturledere - Bæredygtig omstilling, at lede med verdensmålene

Posthuset Ballerup - ‍Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup
Tilmeld dig her

Netværk for kulturledere - Bæredygtig omstilling, at lede med verdensmålene

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 13.00-16.00 i Ballerup

De fleste danskere er optagede af klodens fremtid og kender til de 17. verdensmål for bæredygtig omstilling, og her kan kulturlivet spille en væsentlig rolle. Det er der politisk fokus på, men er der også tilstrækkelig ledelsesmæssig fokus?

Kulturen engagerer og inspirerer, men hvordan vil vi bruge det til, at endnu flere borgere tager del i at nå verdensmålene? Dansk kulturliv har på tværs af institutioner et stort potentiale i at være med til at gøre en forskel og skabe rum til at engagere borgere og lokalsamfund i at gøre de 17 verdensmål nære, relevante og omsættelige til konkrete handlinger. Samtidig kan verdensmålene være omdrejningspunkt i din organisationens ledelses – og værdigrundlag. Ud fra et ledelesesmæssigt perspektiv er der en masse potentialer men også udfordringer. 

Kom til et netværksmøde hvor du får lige dele inspiration til, hvordan din kulturinstitution kan lede med verdensmålene og lige dele vidensudveksling med lederkollegaere om, hvad det betyder og kræver af os som ledere at skabe folkelig forankring.

Der vil blandt andre være faglige indspark fra;

Thomas Ravn, Verdens Bedste Nyheder
Sofie Plenge, Vejle Kommune
Thomas Sture Rasmussen, Ballerup Bibliotekerne
Morten Thomsen Højsgaard, Roskilde Museerne

Arrangementet løber af stablen fra klokken 13.00-16.00.

Posthuset Ballerup
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup

Du henter din billet her

Om netværk for kulturledere:

Tre arrangementer - tre temaer - tre byer

I løbet af efteråret 2022 inviterer Dansk Kulturliv til tre tematiserede netværksarrangementer! Fokus er på nogle af de emner, som er blevet efterspurgt på tidligere branchemøder. Fælles for alle arrangementerne er, at der vil være et oplæg der sætter rammen om temadrøftelsen, og derefter vil der være en faciliteret samtale mellem deltagerne.

Netværket udbydes for alle ledere på kulturinstitutioner/-virksomheder/-foreninger, der er medlemmer af en af de seks brancheorganisationer bag alliancen, Dansk Kulturliv. Det er gratis at deltage i netværksarrangementerne, og I henter jeres respektive billetter gennem Billetto.

Program

Del 1:

13.00 – 13.30

Frokost og snak om kulturledelse og verdensmål

13.30 -13-40

Velkomst

Del 2:

13.40 – 14. 20

Hvad kan verdensmål, ledelse og kultur sammen?

Thomas Ravn, Verdens Bedste Nyheder og Sofie Plenge, Kultur- og Sundhedsdirektør Vejle Kommune (ca. 20 minutter til hver)

 

14.20 – 14.35

PAUSE

Del 3:

14.35 – 15.35

Verdensmål og ledelse i praksis - Læring fra kulturinstitutioners arbejde med verdensmålene

Erfaringsoplæg fra Thomas Sture Rasmussen, Ballerup Bibliotekerne & direktør Morten Thomsen Højsgaard, Roskilde Museerne

 

Gruppearbejde:
  • Hvordan kan kulturen spille ind i verdensmålene, som 193 lande politisk har vedtaget?
  • Hvad kræver det konkret af os kulturledere?
  • Hvordan leder vi personale, når der skal skabes rum til og ledelse af mange fagligheder, ledelse af ildsjæle og nedbryde siloer, relationsopbygge og skabe folkelig forankring?

 

15. 35– 15.55

Opsamling i plenum i dialog med oplægsholdere

  • Hvad er næste skridt i forhold til at arbejde med verdensmål på jeres kulturinstitutioner?

15.55 – 16.00

Tak for i dag og skal vi mødes igen?

Tilmeld dig her

Korrelerede arrangementer

se alle arrangementer