Publikumsudvikling

1658 - balladen om Bornholms befrielse

Bornholms Teater
En country-teaterkoncert om dengang Bornholm blev dansk igen
Billede fra teaterforestillingen 1658 - balladen om Bornholms befrielse
1658 - balladen om Bornholms befrielse

Hvad er initiativet?

Forestillingen var mobil og spillede fra et lastvognslad med scenografi, udendørs 9 forskellige steder på Bornholm - og var gratis.

En turné på Bornholm, hvor en historisk krise præsenteredes med musik og humør. Forestillingen erstattede den planlagte indendørs forestilling, som måtte aflyses pga. corona. Forestillingen nåede et helt nyt og bredt publikum. Publikum tog selv stole med og deltog i opsætningen af den mobile teaterplads.

Hvem er målgruppen?

Stort set alle musikglade Bornholmere - men især dem, der ikke til dagligt benytter sig af vores teater.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Det var meget populært!

Forestillingen og måden det blev præsenteret på blev en samlende kulturel begivenhed ovenpå et hårdt og angstfyldt forår med corona. Kombinationen af den (lokal)historiske fortælling og gratis adgang samlede publikum på en helt særlig måde og skabte en fælles følelse og håb midt i en svær tid.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Ved at bryde vanen og opfordre aktørerne til ind imellem at bryde ud af de vante, trygge rammer og møde publikum dér hvor de er.

Det nytænkende er i virkeligheden at vende tilbage til det simple: teater ud til folk, kom og vær med.

Ingen besværlige billetkøb, alle kan være med og det samler folk fra alle lag - også dem der ikke normalt går i teatret. Et eksempel på en forestilling og et teater, som hurtigt kunne skifte om og skabe en begivenhed, som rakte langt udover teaterrummet og skabte fællesskab, glæde og trøst.

Idéen bli'r allerede anvendt af andre, og indvarsler måske et brud med de til tider lidt lukkede og eksklusive teaterrum. Al den publikumsudvikling der arbejdes med og tales om blev skabt af selve værket. Det slår alle tekniske manøvrer for at få folk lokket ind i teatret. Gå ud til publikum, invitér dem til at være med og vis dem en forestilling/værk som er relevant for dem.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Ved at introducere publikum til en kulturinstitution på en ny og overraskende måde. Tanken og håbet er, at de også vil besøge os til kommende forestillinger.

Hvem står bag projektet?

Bornholms Teater. Især teaterchef Jens Svane Boutrup.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Tænk alternativt
  • Tro på ideen
  • Følg op og sikr jer, at lastvognen nu også har betalt vægtafgift...
Kulturinstitution
Bornholms Teater
Kontakt
Jens Svane Boutrup
jens@bornholmsteater.dk
Besøg hjemmeside
bornholmsteater.dk
No items found.