Publikumsudvikling

Andre Horisonter#2

Opgang2 Turnéteater
Et flerkommunalt kultur & trivselsprojekt for unge i udskolingsregi
Workshop med unge skoleelever
Billede fra workshop. Foto: Katrine Bjerg

Hvad er initiativet?

Opgang2 styrker i årene 2021 – 2024 lokal ungekultur i udskolingsregi gennem udbredelse og forankring af Opgang2s teater- og dramakoncept Andre Horisonter i partnerskab med foreløbigt 12 provinskommuner.

Andre Horisonter-konceptet består af en Opgang2 forestilling & dramaworkshops før og efter forestilling, og kan afvikles med 10 til 50 unge fra udskoling eller ungdomsskole.

Konceptet giver unge mulighed for at reflektere og abstrahere over kunsten og over eget liv og har dokumenteret effekt i forhold til at styrke unges identitetsskabelse, relationer, dannelse & mod samt kreativitet & nysgerrighed.

AGENDAER: Initiativet vil dels formidle scenekunst, så unge får kendskab til teatret som genre og føler sig inkluderede og engagerede. Dels løftes en sociokulturel agenda, hvor konceptet styrker unges trivsel. Endelig ønsker initiativet at opbygge viden og netværk blandt partnerkommunerne, som kan styrke den lokale infrastruktur omkring kunst og kultur for unge, herunder samspil mellem fx skole og kulturforvaltning.

Projektets vingefang i forhold til aktivitets- og videndelingspartnerskab med en række meget forskellige kommuner er nytænkende og væsentlig.

Hvem er målgruppen?

TRE MÅLGRUPPER:

  • Unge-målgruppen er ml. 13 og 17 år, bor i provinsen – de fleste i kommuner med få kulturtilbud til unge.
  • Underviser-målgruppen er udskolingsundervisere, som efterspørger formidlingskoncepter, der kobler kunstoplevelse med læring, trivsel og dannelse.
  • Den kommunale målgruppe er kulturmedarbejdere, som skal realisere politisk definerede unge-kulturstrategier i områder med få kulturtilbud for unge.

FORANDRINGSMÅL: De unge er blevet berørte og har fået et styrket kendskab til teater – i klassisk kulturkonsumerende dannelsesforståelse og i mere kulturreflekterende/aktiv forståelse. De har fået nye erfaringer med kreative processer, og har fået et styrket fællesskab. Underviserne har fået ny viden omkring samspil mellem kunst, læring og trivsel, som kan udvikle egen praksis.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Initiativet vurderes indtil nu at være blevet modtaget godt af alle målgrupper. Alene det, at det er lykkedes at etablere et, to eller treårige aftaler med indtil videre 12 kommuner – tyder på, at initiativet taler ind i et behov.

De kommende to år vil give yderligere ’kød’ på initiativets effekt; der er tilknyttet ekstern evaluator, som samler både kvantitative og kvalitative data i og fra alle målgrupper.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

I Andre Horisonter#2 pågår en løbende afdækning af, hvordan kommunale systemer virker omkring et initiativ som AH#2.

I en virkelighed, hvor kulturtilbud i stigende grad centraliseres, hvordan er det kommunale system og enkelte modtagere/bruger af tilbuddene så gearet til at få det optimale ud af et initiativ som AH#2? Og siden centraliseringen næppe bliver mindre, hvad kan man så gøre, for at tilbud og informationer kommer i rette mængder, på rette tidspunkt til rette vedkommende og at ingen føler, at de får et kulturtilbud tvunget ned over hovedet på sig?

Det er en undersøgelse, vi føler både kan komme Opgang2 Turnéteater til gode, men som også er relevant for mange andre udbydere af kulturtilbud - særligt dem, der ikke har en lokal fundering, men arbejder på tværs af kommuner og regioner.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Når det nuværende Andre Horisonter#2 initiativ afsluttes i 2024 er det målet, at workshop-drama-konceptet er så gennemarbejdet, at det fortsat kan udbydes som del af Opgang2 Turnéteaters portefølje - også til nye publikumsgrupper som unge i ungdomsuddannelser.

Allerede nu, halvvejs igennem projektet, er det vores oplevelse, at workshop-delen med minimal tilpasning kan kobles på nye forestillinger og kan tilbydes til kommuner og skoler, der ikke er tilknyttet AH#2 initiativet som partnere. Workshop-delen kan sågar eksporteres til andre kulturinstitutioners teaterforestillinger og kulturtilbud, så det kan være et koncept, der kan benyttes af andre udbydere.

Hvem står bag projektet?

Opgang2 turneteater. Opgang2 Turnéteater er i dag et af landets mest markante ungdomsteatre, som årligt turnerer i hele landet med 100 - 130 opførelser. Alle forestillinger taler aktivt ind i samtiden med humor, sjæl og livsappetit, hvor unges identifikation med temaer, sprog, konflikter og figurer står centralt.

Projektleder: Lise Ørskov. Ledende dramapædagog: Lotte Wagner. Opgang2 bruger kunst og kultur til at skabe fællesskab, sammenhold og forståelse for forskellighed hos unge. I en tid hvor alt for mange unge oplever ensomhed og er i risiko for samfundsmæssig eksklusion, kan og skal kunsten og kulturinstitutionerne byde ind med konkrete tiltag, som bidrager konstruktivt.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Hav styr på dine kunders behov. Aktører på kulturområdet har forskellige politiker og indsatsområder. Hvis du allerede ved, hvor en specifik kommunes fokus ligger, når det kommer til kultur, inden du har første samtale med de potentielle partnere, er du godt på vej.
  • Vær fleksibel. På papiret er et samarbejde med Opgang2 Turnéteater om Andre Horisonter#2 lig med fem forestillinger på fem skoler i kommunen årligt. Det har så vist sig, at matche dårligt med mange kommuners virkelighed, og vi har derfor måtte tilpasse konceptet for at komme partnerkommuner i møde. At initiativet ikke har været låst, har givet mulighed for, at komme bredt ud og give initiativet den spændevide, der var ambitionen.
  • Etabler netværk. Ved at holde en åben kanal til partnerkommunerne og samle tovholdere fra disse til fælles møder og arrangementer, har vi fået dyrebar viden om deres virkelighed og dagligdag, samtidig med at vi har skabt kontakt og erfaringsdeling kulturkonsulenter imellem. Vi lærer af vores kunder - men de lærer også af hinanden.
  • Del viden. Vi har aldrig holdt noget tæt til kroppen omkring Andre Horisonter#2. F.eks. har evaluering har de kommunale partnere som centrale modtagere.
Kulturinstitution
Opgang2 Turnéteater
Kontakt
Lise Ørskov
lo@opgang2.dk
Besøg hjemmeside
opgang2.dk
No items found.