Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

DOX ONLINE

Fonden de Københavnske Filmfestivaler.
CPH:DOX som hybridfestival

Hvad er initiativet?

Efter to år med biografnedlukninger og digitale filmfestivaler markerede 2022 året, hvor CPH:DOX for første gang kunne lancere en fuldendt hybrid-festival med først 10 dages fysisk filmfestival i København efterfulgt af 10 dages online festival på streamingplatformen DOX ONLINE.

Vi havde taget ved lære af de to foregående års digitale festivaler og taget det bedste med videre. For det er ikke alt, der fungerer online. Det unikke møde mellem filmskaber og publikum kan ikke genskabes digitalt, og ”festivalfølelsen” er i bund og grund en fysisk størrelse.

Men selve udbredelsen, promoveringen og ikke mindst fejringen af dokumentarfilm blev mangedoblet med DOX ONLINE – det var en sand demokratisering af en kulturoplevelse, som normalt kun er henvendt det storkøbenhavnske publikum. Derfor er hybrid-festivalen kommet for at blive.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for DOX ONLINE kan opdeles i to hovedgrupper: 1) Det eksisterende festivalpublikum og 2) Det nye festivalpublikum.

Det eksisterende festivalpublikum har en stor aldersspredning, men den største gruppe er de 20-35-årige. For denne målgruppe er DOX ONLINE et supplement til deres eksisterende festivaloplevelse. Den anden målgruppe består af to undergrupper: A) Et publikum, der overvejende passer ind i hovedgruppe 1, men som ikke har kunne deltage i den fysiske festival (småbørnsforældre, personer med gangbesvær, osv.), og som nu har mulighed for at være med hjemme fra stuen. Undergruppe B) dækker over det kulturinteresserede publikum uden for Storkøbenhavn, som ikke før har haft mulighed for at se festivalens film. Begge undergrupper ser primært de mest omtalte film på festivalen.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Initiativet var meget velmodtaget, både i pressen og blandt de nævnte målgrupper.

I fremtiden og særligt med den helårlige streamingplatform, som vi lancerer til efteråret, bliver målet at nå endnu bredere ud i målgruppe 2. Ude i landet forbindes CPH:DOX stadig med København, men med DOX ONLINE er det blevet til en festival for hele Danmark.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Hybridformatet har store fordele og ulemper, når det kommer til en filmfestival. Fordelen er, at filmene allerede er digitale, hvilket gør konverteringen til en online platform teknisk nemmere end ved andre live-begivenheder. Det er også en fordel, at publikum allerede er vant til at se film hjemme i stuen.

Bagsiden er, at konkurrencen på streamingmarkedet er enorm, og at udenlandske spillere som Netflix, HBO og Disney+ allerede har hold om målgruppen. Det er derfor nemmere at ”drukne” i det digitale landskab end med en live-begivenhed. Af samme grund er det essentielt at fastholde den fysiske festivaloplevelse og tænke den digitale platform som et supplement, der får sin kraft af den opmærksomhed, som den fysiske begivenhed skaber.

Det er ikke vores erfaring, at en 100% konvertering til digital filmbegivenhed ville gavne publikum.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Som nævnt i afsnittet om målgrupper er initiativet en måde at nå et større og mere alsidigt publikum, både i Storkøbenhavn og ude i landet. Det er et essentielt trin i udviklingen mod at blive en filmbegivenhed for hele Danmark.

Hvem står bag projektet?

Fonden de Københavnske Filmfestivaler: Katrine Kilgaard, administrerende direktør, Niklas Engstrøm, kunstnerisk leder

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

1. En digital løsning kan ikke erstatte en fysisk kulturoplevelse, men kan bruges som et essentielt supplement til at nå et større og mere alsidigt publikum.

2. Publikums forventninger og kulturbrug er markant anderledes online, og man skal justere sig derefter. Eksempelvis er reklamer før en film i biografen helt acceptabelt, men ikke før en film man streamer. Live-talks er en vigtig del af CPH:DOX og mange andre lignende kulturbegivenheder, men tallene viser, at de fungerer mindre godt online – medmindre navnet er stort nok. I så fald er der potentiale for at nå uhørt mange brugere.

3. Der skal være en hotline, som brugerne kan ringe til med spørgsmål. Online betaling skaber meget forvirring og usikkerhed, og lange Q&A-sektioner på en hjemmeside vil aldrig kunne erstatte et rigtigt menneske i telefonen.

Kulturinstitution
Fonden de Københavnske Filmfestivaler.
Kontakt
Niklas Engstrøm, kunstnerisk leder
niklas@cphdox.dk
Besøg hjemmeside
cphdox.dk
No items found.