Data-dreven forretningsudvikling
Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

Hybride koncerter

Musikkens Hus i Aalborg
Musikkens Hus i Aalborg kobler fysiske koncerter og e-koncerter
Musikkens Hus i Aalborg
Musikkens Hus i Aalborg

Hvad er initiativet?

Musikkens Hus i Aalborg har udviklet et koncertkoncept, der bedst kan betegnes som en hybrid mellem fysiske koncerter og e-koncerter. Et koncept, hvor der både sælges billetter til fysiske gæster, samt gæster der køber adgang til at streame koncerterne online. Siden det blev udviklet, er konceptet også blevet benyttet i andre dele af husets forretning - blandt andet erhvervsafdelingen som sælger e-konferencer.

Hvem er målgruppen?

Konceptet blev udviklet under nedlukningen, da Musikkens Hus fortsat ønskede at gøre kulturen tilgængelig for alle. Og da gæsterne ikke kunne komme i huset fysisk, måtte Musikkens Hus komme til dem. Dette skulle gøres på tværs af målgrupper, og derfor tilbød Musikkens Hus en række gratis e-koncerter i både den rytmiske og klassiske genre. Blandt kunstnerne var blandt andre Mads Langer, Katinka og Aalborg Symfoniorkester, der alle spillede koncerter fra Musikkens Hus, som kunne streames online på blandt andet sociale medier.

E-koncerterne viste, at interessen er stor, og enkelte koncerter opnåede helt op til 75.000 visninger online. Det kunne derfor konstateres, at behovet for kultur fortsat var stort under nedlukningen, og samtidigt gav det et indblik i, hvor stor efterspørgslen kunne være på denne type onlinekoncerter.

Da kulturlivet efterfølgende åbnede igen i maj 2021 på nedsat kapacitet, betød det, at der kun måtte være 500 publikummer per koncert i den største sal med plads til 1100 gæster. Derfor blev to genåbningskoncerter i starten af maj benyttet til at teste, om efterspørgslen på e-koncerter ville være intakt, når det indebar brugerbetaling.

Konceptet var, at der var normale billetpriser for gæster i salen - i dette tilfælde omkring 450 kroner. Online kunne man til gengæld købe adgang til koncerterne til blot 50 kroner - altså en markant lavere pris.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Efterspørgslen på disse betalte hybridkoncerter viste sig at være overraskende stor. Både for fysiske gæster og online. Således var der blandt andet en udsolgt koncertsal til genåbningskoncerten med Alex Vargas og Aalborg Symfoniorkester, mens der var markant flere, som købte adgang online.

725 unikke brugere købte adgang til at streame - 45% flere betalende publikummer online ift. de 500 gæster, der var tilstede i koncertsalen.

De betalende onlinegæster kom desuden fra 11 forskellige lande til den pågældende koncert, og det viser et stort potentiale for at ramme markant bredere geografisk med denne type koncerter.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

I en svær tid har Musikkens Hus vist mod og sat "hånden på kogepladen" ved at tilbyde gratis e-koncerter, som i første ombæring ikke genererede indtægter fra billetsalg. Et initiativ, der først og fremmest blev sat i verden, fordi huset ønskede at give folk kulturelle vitaminer i krisetider.

Huset har efterfølgende været hurtige til at analysere på e-koncerterne som koncept og tilmed videreudviklet modellen med gratiskoncerter, så man nu står med et koncept med nye og særdeles spændende økonomiske perspektiver. I stedet for at man som klassisk koncerthus ser digitale platforme som modpart, er det blevet mulighedernes land. Konceptet er desuden nytænkende i den forstand, at det er sjældent set, at klassiske koncerthuse streamer koncerter mod betaling.

Konkret betyder det, at hybriden mellem fysiske og streamede koncerter er kommet for at blive i Musikkens Hus.  Således er der i 2021 investeret i omegnen af en million kroner i nyt teknisk udstyr, der skal optimere kvaliteten af streamede arrangementer i fremtiden, da dette fremadrettet kommer til at blive en endnu mere integreret del af forretningsmodellen.

Derudover har e-konceptet også bredt sig til en anden del af Musikkens Hus' forretningsmodel, som omhandler erhvervsarrangementer. Her er huset også begyndt at tilbyde og sælge e-konferencer og -årsmøder til erhvervskunder - et produkt der allerede i dag opleves konkret efterspørgsel på.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Betalte e-koncerter og især hybriden med både fysisk fremmøde og online stream inden for rytmisk og klassisk musik er et koncept, der åbenlyst skaber nye indtægtskilder. Disse indtægtskilder er ikke unikke for Musikkens Hus, og derfor er dette et koncept andre dele af kulturlivet relativt simpelt kan tage til sig og drage fordel af.

I tillæg til at give nye indtægtskilder for koncerthusene alene, kan man også forestille sig en nær fremtid, hvor e-konceptet giver kunstnerne del i de ekstra indtægter, som streamede koncerter genererer. Her er der fx mulighed for at skrue bookingkontrakterne sammen på nye måder.

Udover de økonomiske perspektiver rummer konceptet også en større tilgængelighed for kulturforbrugerne generelt, da de ikke længere er afhængige af tid og sted for at få adgang til unikke koncertoplevelser. Fx i tilfælde hvor Musikkens Hus har national eller international eneret til en given kunstner.

I tillæg vil man i fremtiden - på udvalgte arrangementer -kunne købe adgang til livestreamede koncerter, mens man også efterfølgende kan købe adgang til koncerten online uafhængigt af liveeventets tidspunkt. Dette giver koncerterne længere levetid - også økonomisk. I den optimale verden kan man forestille sig, at fysiske gæster til givne koncerter går fra Musikkens Hus med så gode oplevelser, at de også får lyst til at gå hjem og købe adgang til streamen for at genopleve koncerten online.

Som koncept er e-koncerter desuden en god mulighed for at skabe større brandawareness i geografiske områder, hvor Musikkens Hus som udgangspunkt ikke er top-of-mind. Online vil huset i sagens natur ikke være begrænset af geografi, og det kan også allerede ses i forbindelse med de gennemførte e-koncerter, hvor der var betalende seere fra et tocifret antal lande.

Dette giver anledning til at overveje annoncering af unikke e-koncerter i et større geografisk område end Nordjylland, da vi kan udlede af testkoncerterne, at interessen for konceptet er markant både nationalt og internationalt

Hvem står bag projektet?

Musikkens Hus i Aalborg

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Som udgangspunkt kræver det blot, at kulturinstitutionerne enten selv er i stand til at producere en livestream, eller at man køber sig til det tekniske setup eksternt.
  • Konceptet er især oplagt inden for scenekunst generelt og særligt ved opsætninger og arrangementer med bred appel såvel nationalt som internationalt.
  • De primære indtægtskilder i konceptet består af billetsalg til online streaming, men i forlængelse heraf ses der også mulighed for at udbyde annoncering i forbindelse med koncerterne. Dette gælder eksempelvis både til kulturinstitutionernes eksisterende sponsorer, men derudover kan online streams også give anledning til at sælge annoncering til unikke eventsponsorer, som man kender det fra fx tv-transmitterede sportsbegivenheder.
Kulturinstitution
Musikkens Hus i Aalborg
Kontakt
Andreas Mathew
am@musikkenshus.dk
Besøg hjemmeside
musikkenshus.dk
No items found.