Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

KØN - digitale tiltag

KØN - Gender Museum Denmark
Museet gentænkte sig selv under corona-krisen og lancerede flere digitale tiltag: online seksualundervisning samt online omvisninger
Online seksualundervisning
Online seksualundervisning

Hvad er initiativet?

Under corona-nedlukningen iværksatte museet en række digitale initiativer for at udbrede kendskabet til museet og kønnenes kulturhistorie.

Her kunne skoler livestreame seksualundervisning, hvor kommentarsporet eksploderede, og museet tilbød både events og omvisninger online.

Se en video-hilsen fra et corona-lukket museum

Her påpeges bl.a. vigtigheden af, at et museum i en krisetid kan formidle alt det, det plejer at gøre i huset på andre og nye måder - fx online.

Hvem er målgruppen?

Online omvisninger og foredrag (bred målgruppe) og online seksualundervisning (skoler i DK).

Hvordan blev initiativet modtaget?

De digitale tiltag (fx live seksualundervisning med op til 11.000 views) viste, at museets ansvarsområde og produkter er relevante.

Projekterne har inspireret til at tænke museets vækst og forretningsmodeller uafhængigt af fysiske besøgstal på selve museet.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Vores værktøjskasse var simpel og uafhængig af økonomi. Vi tænkte tre overordnede tanker, da corona lukkede landet:

1: hvordan kan vi lave museum uden at åbne dørene.

2: hvad kan vi fikse hurtigt.

3: lad os bare prøve at se, hvor langt, vi kan gå, før vi ikke er et museum længere.

I dag tænkes museers vækst ud fra besøgstal og egenindtjening.

På KØN tror vi på, at vores ‘stunts’ kan inspirere til at tænke kultur som velfærd og måle vækst på impact - dvs. den dialog, kulturen evner at skabe i - og om samfundet.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Se ovenstående.

Hvem står bag projektet?

KØN - Gender Museum Denmark

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

Kulturinstitution
KØN - Gender Museum Denmark
Besøg hjemmeside
konmuseum.dk
No items found.