Publikumsudvikling

Musikalske Besøgsvenner

ROSA
Musikalske Besøgsvenner er musikalske besøg i form af små intimkoncerter hos borgere, som pga. deres situation har ringe adgang til de offentlige kulturtilbud.
Musiker spiller på guitar for ældre mennesker
Foto: Amalie Bakkær Munk Andersen

Hvad er initiativet?

Musikalske Besøgsvenner er et samskabende musik- og kulturprojekt med fokus på et inkluderende og trivselsfremmende sigte samt fokus på fornyelse af koncertformater. Projektets målgruppe er udfordrede borgere i deres egne hjem - koncerterne spilles i hjertet af publikums liv: hjemmet.

Projektet kombinerer trivsel og livskvalitet med kulturudvikling og nye publikummer med musikere/komponister.

Koncertformen har mange indlejrede effekter: fællesskab, dialog, nostalgi, trivsel, samt at glemme smerte og skavanker, fortid og fremtid, men være til stede i nuet. Projektet startede i 2021 med 100 koncerter og målet for 2022 er igen at involvere 10 komponister/solister for at spille 100 hjemmekoncerter.

Hvem er målgruppen?

Projektets målgruppe er udfordrede borgere i deres egne hjem, som pga. deres situation har ringe adgang til de offentlige kulturtilbud. Projektet tilskynder at ensomme borgere eller borgere med alvorlige helbredsmæssige udfordringer får et let tilgængeligt, overskueligt koncerttilbud.

Hvordan blev initiativet modtaget?

I 2021 nåede vi målet for pilotprojektet: at spille 100 hjemmekoncerter med 10 forskellige musikere/solister.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Ud fra erfaringerne gjort i 2021 ønsker ROSA at udvikle og styrke konceptet og føre det videre i 2022 og 2023 med 100 nye koncerter årligt med henblik på at gøre projektet bæredygtigt i løbet af de næste 2-4 år. Blandt andet ved at forankre det hos de allerede involverede samarbejdspartnere samt spillesteder rundt i landet og i de kommuner, som arbejder med kultur- og sundhedsstrategier.

Musikalske Besøgsvenner udforsker innovative og inkluderende koncertformater i de aktuelle post-pandemitider i en tid, hvor koncerter og kulturoplevelser har været vanskelige at gennemføre. Projektet udvikler musik- og kulturlivet bl.a. ved at afprøve nye metoder til et inkluderende kulturliv og at give marginaliserede grupper adgang til kunst og kultur på deres egne vilkår. Og ved at afprøve nye koncertformater og skabe nye typer af møder mellem musikere og deres publikum.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Projektet er med til at skabe et nyt rum for kulturel innovation ved at bringe eksempelvis besøgsvennetjenester og handicaphjælpsordninger, ROSA og Aarhus Universitet sammen omkring kunstneriske oplevelser og musikalske besøgsvenner.

Det er med til at udvikle nye samskabende metoder til at indsamle, skabe og formidle viden om disse nye formater og møder, erfaringer og muligheder i proces-evaluering, rapporter og forskningsartikler samt i offentligheden.

Ud over ovenstående er det projektets mål at generere viden omkring kultur og sundhed.

Hvem står bag projektet?

ROSA, besøgsvennetjenesterne, regionale spillesteder, Aarhus Universitets Afdeling for antropologi, kommuner og musiklivets organisationer.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Find stærke projektpartnere, som komplementerer og styrker
  • Søg projektmidler i god tid
  • Hav et skarpt blik for målgruppen og deres behov
Kulturinstitution
ROSA
Kontakt
Per Bloch
per@rosa.org
Besøg hjemmeside
rosa.org
No items found.