Data-dreven forretningsudvikling
Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

Online workshops

SMK - Statens Museum for Kunst
Hvordan skaber et museum ny digital forretning?
Online workshop

Hvad er initiativet?

Projektet ville undersøge, hvordan SMK kunne udvikle sin forretning inden for digitale oplevelser. Med afsæt i museets meget populære fysiske kreative workshops skabte vi et digitalt format, der gjorde det muligt at deltage fra alle steder i landet. I stedet for at deltagerne skulle komme til SMK, kom vi nu hjem til dem. Deltagerne fik tilsendt en pakke med de materialer, der skulle bruges og skulle derefter blot logge på Zoom for at deltage.

Det digitale format gjorde det muligt at udvide antallet af billetter til salg, lod deltagerne komme helt tæt på underviserens kunstneriske arbejde og gjorde det muligt at nå geografisk fjerne målgrupper.

Hvem er målgruppen?

Danskere udenfor region Hovedstaden og danskere med stor tilknytning til SMK.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Det blev meget positivt modtaget, og vi nåede både den geografisk fjerne og den geografisk tætte målgruppe.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Ideen kan bruges til at nå geografisk fjerne målgrupper og kan bruges, hvis man har kapacitetsproblemer og ønsker at øge volumen af antal solgte billetter.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Det digitale format gør det muligt at nå en større andel af interesserede brugere. På sigt kunne man også udbyde workshops på engelsk og dermed nå en international målgruppe.

Hvem står bag projektet?

SMK - Statens Museum for Kunst i samarbejde med Wonderful Copenhagen.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Formatet kræver investering i teknisk udstyr og kompetencer indenfor afvikling af streaming arrangementer.
  • Udvikling af stringent drejebog for arrangementet og klar forventningsafstemning mellem vært og publikum.
  • Kortlæg om der kan være barrierer for den valgte målgruppe i forhold til det digitale format.
Kulturinstitution
SMK - Statens Museum for Kunst
Kontakt
Sofie Linde
sofie.linde@smk.dk
Besøg hjemmeside
smk.dk
No items found.