Publikumsudvikling

K7 - Syv dages kultur

ADBC
K7 er et landsdækkende initiativ, der giver giver unge mellem 18 og 27 år gratis adgang til kulturen i hele uge 37

Hvad er initiativet?

K7 er et landsdækkende initiativ, der giver unge mellem 18-27 år gratis adgang til kulturen i hele uge 37.

Formålet med K7 er at styrke unges tilknytning til landets kulturinstitutioner. Mange museer oplever, at entrépris kan være en barriere, der vanskeliggør mødet med de unge kulturbrugere. K7 skal derfor ses som en åben invitation til unge om at gøre museumsbesøgene mere spontane og museerne mere tilgængelige – også uden for kampagneperioden.

Hvem er målgruppen?

Unge mellem 18 og 27 år.

Hvordan blev initiativet modtaget?

I 2020 oplevede initiativet en overvældende opbakning fra både partnere og publikum: 8.000 unge deltagere og 80 medvirkende museer. I 2021 tredoblede vi antallet af unge deltagere (25.000) og 111 museer var med på landsplan.

En god forklaring på succeshistorien er summen af de mange strategiske og aktiverende kampagneelementer. Og selvklart også på grund af den massive opbakning fra museer og udstillingssteder over hele landet.

Kampagneelementerne består af en selvstændig visuel identitet (som er i øjenhøjde med de unge i stil og tone) og hjemmeside, målrettet digital annoncering over national Go-Card-kampagne til influencer-kampagner, der alt sammen resulterede i imponerende besøgstal og en flot opmærksomhed i landsdækkende medier.

K7 giver således ungdommen en forlomme til kulturen og knytter målgruppen tættere til kulturlivet.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

I kampagneugen rapporterede mange museer om markant flere besøg fra målgruppen og flere meldte om en mangedobling af besøgstallet (sammenlignet med ugen forinden).

Det er dog særligt museer i de store byer, der oplever store stigninger i besøgstallet. Derfor er et af vores opmærksomhedspunkter for næste års kampagne at nå ud til endnu flere unge fordelt over hele landet. Et højere besøgstal vil give kampagnen større opmærksomhed i medier, hos fonde og andre samarbejdspartnere.

På lidt længere sigt, kunne K7 udvikle sig til et initiativ, der året rundt åbner museerne og gør dem mere tilgængelige for unge brugere og ikke-brugere.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

K7 har potentiale til i de kommende år at vokse sig endnu større, med flere unge deltagere, flere medvirkende kulturinstitutioner og etablering af nye partnerskaber.

Vi opfordre alle deltagende partnere til at tage ejerskab over kampagnen ved at udvikle aktiviteter, der i øjenhøjde inviterer de unge indenfor på museerne, som fx særlige vandringer i samlingerne, filmvisninger, talks, debatter, rabat i caféen eller andet.

Hvem står bag projektet?

ADBC. K7s kerneteam består af Svante Lindeburg, Astrid Sperling og Mads Ravnsbæk.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

Museer eller kulturinstitutioner, der ønsker at deltage i kampagnen eller samarbejde med K7 på anden vis, er mere end velkomne.

I 2022 udbreder ADBC projektet til både museer, kunsthaller og teatre i samarbejde med bl.a. CPH STAGE.

Læs mere om K7 for teatre her

Læs mere om K7 for museer og udstillingssteder her

Dansk Kulturliv vil i fremtiden arbejde på at udbrede konceptet yderligere til resten af kulturlivet.

Kulturinstitution
ADBC
Kontakt
Mads Ravnsbæk
mads@adbc.studio
Besøg hjemmeside
k7k7.dk
No items found.