Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

Sæt Scenen!

Dansk Teater 300 år
Et læringsspil for 5.-7. klasse, der inviterer eleverne med bag scenen
Sæt Scenen!

Hvad er initiativet?

Der skal teater på skoleskemaet!

Sæt Scenen! er et gratis læringsspil, der lærer eleverne i 5.-7. klasse om produktionen af scenekunst. Formålet er at give eleverne en forståelse for skabelsesprocessen, og at gøre teateret mere tilgængeligt.

De introduceres gennem tre akter – repertoire, iscenesættelse og prøveforløb – til de mange processer, der går forud for det færdige teaterstykke, og til de faggrupper, der samarbejder i scenekunsten. Teaterproduktioner omdrejningspunkt for spillet, men i lige så høj grad kommer eleverne til at opleve, hvor afgørende samarbejde er for scenekunsten, hvilket ikke har faglige begrænsninger. Derfor er det heller ikke påkrævet for spillets succes, at læreren er teaterkyndig, eller at spillet afvikles i en bestemt faglig sammenhæng. Sæt Scenen! kan spilles over en hel temadag eller deles op i mindre bidder.

Prøv spillet

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er elever i grundskolen fra 5.-7. klasse og deres lærere. Derudover har Sæt Scenen! relevans for alle, der har interesse i børn og unges forståelse for kunst og kultur – det være sig teatre, formidlere, pædagoger eller PLC-medarbejdere. For at nå bredest muligt ud og give alle mulighed for at spille spillet er det gratis.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Spillet er stadigvæk på vej ud til eleverne. Ved gennemspilninger med udvalgte skoleklasser har reaktionen været meget positiv, og eleverne giver udtryk for, at de lærer en masse nyt om både scenekunst og om vigtigheden af samarbejde.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Med en mere teaterfagligt kvalificeret elevgruppe åbnes der nye muligheder for kulturinstitutioner: Nysgerrigheden fra målgruppen bliver større, flere ser teater, og flere tager del i skabelsen af kunst – hvis vi skal drømme rigtig stort.

Derfor kan spillet oplagt anvendes forud for teaterforestillinger, dramaforløb eller danskforløb om dramatik.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Sæt Scenen! er for alle, der har lyst til at bruge det. Derfor er institutioner og teatre også meget velkomne til at benytte det som en del af deres tilbud. Eksempelvis kunne man forestille sig, at man som elev også ville få meget ud af at spille spillet sammen med teaterfolk, eller af at få sin spil-viden suppleret af fagfolk. Har man lyst til at benytte spillet, er man meget velkommen til det.

Hvem står bag projektet?

Bag initiativet står Dansk Teater 300 År. Idéen er udviklet i samarbejde med Teatercentrum i Danmark, og spillet er lavet af CPH Game Lab. En stor tak skal også lyde til A.P. Møller Fonden for økonomisk støtte og til Malte Odderskjær Barslund og hans elever på Lindehøjskolen i Herlev for uvurderlig faglig støtte.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Udvikl projektet i samarbejde med målgruppe såvel som interessenter
  • Formuler et klart projekt fra begyndelsen
  • Afprøv med jævne mellemrum og dokumenter det
  • Indtænk udbredelsen tidligt i processen
Kulturinstitution
Dansk Teater 300 år
Kontakt
Sofie Hentrich
sofie@danskteater300aar.dk
Besøg hjemmeside
danskteater300aar.dk
No items found.
Fotograf: Mark Thyrring