Hybride oplevelser

Sæt Scenen!

Et læringsspil for mellemtrinnet, der inviterer børn med bag scenen.
Sæt Scenen!

Hvad er initiativet?

Alle danske skolebørn på mellemtrinnet skal have teater på skoleskemaet.

Sæt Scenen! er et læringsspil, der giver børn en dybere forståelse for scenekunstens funktion og virkemidler.

Den levende kunst bidrager til børnenes sociale og kulturelle dannelse, og ved at præsentere dem for de problematikker og konsekvenser, der hører til en teaterproduktion, får de en dybere forståelse for scenekunsten udover den umiddelbare oplevelse.

Hvem er målgruppen?

4.-6. klasse på landet fri- og folkeskoler.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Spillet blev testet på Lindehøjskolen i Herlev af 5. D. Der var stort engagement fra alle elever.

Alle danske fri- og folkeskoler får tilbudt spillet.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Undervisningsmaterialet er målrettet mellemtrinnet, men konceptet kan bruges af alle kultur- og uddannelsesinstitutioner til aktiviteter i krydsfeltet mellem læring og underholdning.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Sæt Scenen! kan sagtens oversættes til andre sprog og anvendes af undervisere i resten af verden.

Hvem står bag projektet?

Dansk Teater 300 år, Teatercentrum og CPH Game Lab

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Skab et samarbejde af aktører med de kompetencer, der er behov for.
  • Udvikl sammen.
Kulturinstitution
Dansk Teater 300 år
Kontakt
Anita Lund Gravesen
anita@danskteater300aar.dk
Besøg hjemmeside
danskteater300aar.dk
No items found.