Frivillighed
Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

Sammen for Ukraine

Aalborg Bibliotekerne og initiativet ”Sammen for Ukraine”
En aften, hvor bibliotekerne og initiativet ”Sammen for Ukraine” viste sin sympati og støtte til Ukraine i form af et hybridarrangement.
I studiet med Sammen for Ukraine
Sammen for Ukraine - i studiet

Hvad er initiativet?

En række af Danmarks biblioteker arrangerede sammen med initiativet ”Sammen for Ukraine” (herunder Danmarks Radio) et nationalt hybridarrangement med fokus på situationen i Ukraine, som fandt sted på samme tidspunkt på flere forskellige lokationer i Danmark.

Arrangementet var sammensat af først en streamet tv-udsendelse, som blev vist på en storm-skærm rundt omkring på de deltagende biblioteker. Selve livestreamingen var produceret af Danmarks Radio og blev streamet direkte fra DR Byen med deltagelse af bl.a. DR-vært Dorte Fals, Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors samt Steffen Brandt, TV2 og den ukrainske kunstner Taya Lukashova. Anders Ladekarl fortalte om Dansk Røde Kors’ arbejde i krigsramte områder som fx Ukraine. Steffen Brandt og Taya Lukashova fremførte smuk musik – flot akkompagneret af pianist Christoffer Møller.

Efter den livestreamede udsendelse havde hvert bibliotek fået tilkoblet hver sin fysiske oplægsholder, som ude på de forskellige biblioteker stod frem og fortalte om forskellige perspektiver på Danmarks arbejde for og i Ukraine. Oplægsholderne var en blanding af ansatte i humanitære nødhjælpsorganisationer, fra universiteter samt journalister.

Det enkelte bibliotek havde også mulighed for at sætte sit helt eget præg på den lokale afvikling fx i form af fællesspisning, fortællinger fra personlige øjenvidneberetninger, oplæg ved lokale ildsjæle osv., som de benyttede sig af. På den måde havde bibliotekerne mulighed for at skabe et unikt lokalt arrangement, som stadig spillede sammen med det nationale arrangement.

Arrangementet var delvist tænkt som et folkeoplysende arrangement med input fra Ukrainsk kultur, så danskerne fik et helt særligt indblik i Ukrainernes situationen samt blev klogere på det ukrainske folkefærd generelt. Når der opstår kriser i samfundet og alting løbende er i konstant forandring, så udvikler det sig ofte til situationer, som vi prøver på at forstå. Her er det vigtigt, at vi som kulturinstitution skaber rum for oplysning og debat igennem litteratur, formidling og kultur.

Læs artikel fra dr.dk

Hvem er målgruppen?

Som et resultat af krigen i Ukraine er en stor del af befolkningen i Ukraine på flugt, og mange har fundet vej til Danmark. Det afstedkommer et øget behov hos alle danskere for at få oplysning om situationen i Ukraine samt muligheden for at sætte sig ind i, hvad ukrainerne gennemlever, når de fx kommer til et land som Danmark. Samtidig kan danskerne få en flig af ukrainsk kultur, og opleve hvilket slags folkefærd de er, når de lever på fredelig vis i deres hjemland.

Arrangementet var derfor primært tiltænkt danskerne i og med, at oplæggene også foregik på dansk.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Arrangementet blev modtaget rigtig godt fra de besøgende, som synes det var et flot program på skærmen og som efterfølgende blev fulgt godt op af fysiske oplæg omkring Danmarks arbejde i krigsramte områder samt kulturelle og lokalt forankrede indslag.

Vekselvirkningen imellem det digitale og det fysiske supplerede hinanden rigtig godt, og det var på mange måder et informativt og rørende arrangement.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Selve opbygningen af et hybridarrangement kan udvide ens forståelse for et typisk fysisk arrangement. Samtidig øger det mulighederne for at lave et fælles arrangement på flere lokationer med fælles digitalt indhold sammensat med lokalt defineret indhold. På den måde kan man fx lave arrangementer i samarbejde med andre partnere, som går sammen om eksempelvis det økonomiske i form af det fælles indhold, og herefter kan arrangementet efterfølgende præges af lokalt defineret indhold.

Det udvider hermed mulighederne for at afholde et dyrt arrangement, fordi flere lokationer kan deles om økonomien og samtidig nå ud til langt flere gæster.

For bibliotekerne giver det også en øget fleksibilitet i forhold til at re-tænke arrangementer, som kan spredes ud til flere gæster og give anledning til et anderledes set-up.

Et nationalt afsæt kan skabe muligheder for lokale samarbejder både i forhold til nationale samarbejde, som fx samarbejde med en international organisation, som har små lokale afdelinger, men det giver også grobund for mindre lokale samarbejdspartnere til at blive interesserede i deltagelse i det pågældende arrangement.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Biblioteket er et åbent rum og neutralt sted, som giver forskelligere målgrupper plads til at besøge biblioteket uden forventninger.

Hybridarrangementerne kan favne emnerne bredt og lignende arrangementer med varierende indhold kan appellere til nye målgrupper, som ikke er vante biblioteksgæster. Ved at invitere nye målgrupper ind, kan vi give dem muligheden for at opleve, hvad et bibliotek også kan – udover at indeholde bøger.

Hvem står bag projektet?

Initiativet ”Sammen for Ukraine” - herunder Danmarks Radio og Aalborg Bibliotekerne har samarbejdet om arrangementet med økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet og opbakning af en række humanitære nødhjælpsorganisationer, som har stillet foredragsholdere til rådighed for en lang række danske biblioteker.

Mange danske biblioteker har udbudt dette arrangement til danske borgere.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Det er godt med samarbejdspartnere, som måske kan bidrage med noget anderledes indhold til arrangementet, som løfter slutproduktet fx i form af professionelt produceret digitalt indhold.
  • Kulturinstitutionen skal være i stand til at præsentere det digitale indhold på en professionel måde.
  • Et nationalt samarbejde kan være en krog til at udforske lokale samarbejder, fordi det har en bred interesse, men samtidig appellerer til lokale NGO’er og mindre foreninger.
  • Man skal turde at arbejde anderledes og hurtigere, hvis man vil udvikle momentum på et aktuelt tema. Og samtidig droppe tanken om at fokusere på at stå tilbage med et helt ”perfekt” arrangement.
Kulturinstitution
Aalborg Bibliotekerne og initiativet ”Sammen for Ukraine”
Kontakt
Lonnie Molin Lund
lonnie.lund@aalborg.dk
Besøg hjemmeside
temasamarbejde.dk
No items found.