Publikumsudvikling

Shakespearementarium

HamletScenen
Forsøg er uløseligt forbundet med risikoen for at fejle, men ofte fremmer forsøg også forståelse, flytter grænser og danner grundlag for nybrud.
Personer: Zlatko Buric & Henning Frimann Larsen. Foto: Mia Møller Larsen.

Hvad er initiativet?

Med Shakespearementarium tilbyder HamletScenen professionelle scenekunstnere rammer for udvikling af kunstnerisk materiale samt rum til refleksion over egen praksis og metoder i relation til idéer, der enten tager direkte udgangspunkt i ét af Shakespeares værker, eller som man på anden vis inspireres af og forholder sig til i Shakespeares dramatiske univers.

Shakespearementarium er som sådan en platform for scenekunstnere, som ønsker at ”shakespearementere” indenfor deres håndværk; ikke for at opfinde nyt for det nyes skyld, men for at dreje den kunstneriske proces et andet sted hen end der, hvor kun den rationelle tankegang og vanens magt bestemmer. Kunstnerne får løn, diæter og hotelovernatning under forløbet, og der er afsat et beløb til materialer.

Det er med andre ord stedet for den vilde idé, for forskning og forsøg, hvor eksperimenter risikofrit kan afprøves. Erfaringerne vil efterfølgende blive opsamlet og videreformidlet for forhåbentlig på lang sigt at få indflydelse på nye tiltag, strømninger og formater inden for scenekunsten.

Vi inviterer en gruppe publikummer ind på sidstedagen, hvor der åbnes op for dialog med de professionelle scenekunstnere.

Hvem er målgruppen?

Vores Shakespearementarium henvender sig til alle, som ønsker at opleve moderne scenekunst med kant. Vi tror ikke på, at der findes begrænsninger i kunst af nogen slags, og at udvikling af nye formater er vigtig for at nå ud til en bredere skare/publikum. Vi ønsker at sætte strøm til den samtale, der foregår imellem mennesker, der oplever scenekunst sammen, fordi det uddanner, rykker grænser og skaber grobund for bedre forståelse for omverdenen: en form for dannelse. Vi håber, at en vant teatergænger tager en uvant teatergænger i hånden og tager ud for at opleve noget nyt sammen.

Målgruppen er derfor alle og især dem, som ikke på nuværende tidspunkt går i teatret. Meget gerne de unge mennesker, som i starten af 20´erne og frem til midt 30´erne måske aldrig har været i teatret før.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Vores initiativ er blevet meget positivt modtaget. Både af Statens Kunstfond, som støtter op om projektet, og også af hele scenekunstmiljøet. I starten hørte vi ikke så meget, men ugen før vores første forløb kom der ansøgninger. Og nu kommer der næsten dagligt spørgsmål fra ansøgere samt ansøgninger. Det spreder sig som ringe i vandet.

Vi bruger vores overskudskapacitet på teatret til at bringe professionelle scenekunstnere ind i et trygt arbejdsrum, hvor der ikke findes regler eller deadlines. De får løn og kan udføre deres idé eller gå i en helt anden retning under selve forløbet. Det eneste, som krav vi stiller er, at Shakespeares værker på en eller anden måde skal være omdrejningspunktet. Vores første forløb er lige overstået, og det var en kæmpe succes.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Konceptet kan vinkles, som man ønsker. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det, som vi arbejder med: nemlig Shakespeare. Det er jo blot én vinkel. En anden kunne være dans - en tredje ordløst teater.

Konceptet har potentiale for udvikling af scenekunsten, fordi man kan afprøve en idé uden at skulle stilles til ansvar for det færdige/ufærdige produkt. Det er en slags legestue, hvor alt er tilladt, og hvor man trygt kan arbejde uden at have en deadline for øje. Presset er taget af - det handler om at eksperimentere uden begrænsninger og for et øjeblik at invitere mennesker indenfor i et hus, hvor man er interesseret i at vide, hvordan andre kunstudvikler. En form for vidensdeling, hvor nye formater potentielt kan opstå, og hvor man i sidste ende prøver at nå et nyt publikum.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Når man har fokus på at udvikle nye formater og samtidig inviterer scenekunstnere indenfor, som arbejder anderledes end vi gør som hus - så opstår der gode idéer, som tit kan føres mere eller mindre direkte videre i et forløb, som kan ende med at blive en forestilling. En forestilling, som kan tiltrække nye publikummer, fordi der er flere produkter på hylden at vælge imellem. Og fordi de nye formater tiltrækker andre publikummer end vores kernepublikum.

Vores seneste forestilling viser klart, at halvdelen af publikum aldrig har været på vores teater før. Det er en øjenåbner, og det skyldes et nyt format, som vi aldrig har afprøvet før. Derfor er Shakespearementarium så vigtigt for os, fordi vi med det kan blive inspirerede af andre scenekunstnere og måske også ende med at kunstudvikle videre sammen med dem. Det giver øget fortjening, når halvdelen af ens publikum aldrig har besøgt os før og så oven i købet er super tilfredse, når de går derfra, og at de er nysgerrige på mere.

Hvem står bag projektet?

HamletScenen, Statens Kunstfond, Udviklingsplatformen

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Først og fremmest er det vigtigt at skabe et overblik over, hvad man som hus kan klare. Har man ressourcerne? Er der plads i årshjul til ekstra aktiviteter? Er der et formål/en målgruppe? Ønsker man at samarbejde med andre indenfor scenekunstmiljøet osv.?
  • Efterfølgende kræves der en klar procesbeskrivelse samt en del papirarbejde, og det tager tid. Vi har beskrevet både interne og eksterne processer. Vi har tekst til hjemmeside og PR-bureau. Vi har lavet velkomstbrev, medarbejderskema, samarbejdsaftale, evalueringsskema mm. til scenekunstnerne. Og vi har et særskilt skriv til vores publikum, som kommer den sidste dag til arbejdsdemonstrationen. Vi tager billeder og videooptager. Vi sørger hele tiden for at dokumentere og vil gerne dele med andre interesserede, som kunne tænke sig at starte et lignende projekt.

Kulturinstitution
HamletScenen
Kontakt
Merete Hussmann
merete@hamletscenen.dk
Besøg hjemmeside
hamletscenen.dk
No items found.