Data-dreven forretningsudvikling
Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

Usynligt Teater

BaggårdTeatret
Teater, der spiller, når det passer dig
Publikum lytter til det usynlige teaterstykke: Mod Strømmen
Mod Strømmen

Hvad er initiativet?

Usynligt Teater er teater, der spiller, når det passer dig. De app-baserede lydvandringer kan opleves på dansk, tysk eller engelsk og bruger naturen på Sydfyn og Øerne som scenografi. Nogle af de allerbedste danske skuespillere lægger stemmer til, og du sætter handlingen i gang ved at gå og ved at gøre det, du bliver bedt om i løbet af stykket.

Selve konceptet audiowalk er ikke nyt, men at koble det med teater og producere det med samme nidkærhed, som man ville producere en fysisk teaterforestilling, er det.

Samtidig giver det usynlige teater BaggårdTeatret mulighed for at spille i alle fire kommuner, som vi er egnsteater for. Indtil videre i tre af dem - Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Langeland - men fra næste år også på Ærø. Og vel at mærke uden at skulle sætte store produktioner op, hvor vi skal flytte et større publikum til andre lokationer end teatret.

Hvem er målgruppen?

Teaterpublikummet, naturligvis, men via samarbejdet med Geopark Det Sydfynske Øhav også friluftsdyrkerne, som kan få koblet en kulturel dimension på deres naturoplevelse og samtidig lære noget om den/de historie/r, der knytter sig til det sted, de befinder sig.

Samtidig bruges det usynlige teater aktivt i de tre kommuner overfor turisterne. Specielt på Langeland, hvor der er lavet en familieforestilling om en af øens stolte sønner, er det usynlige teater en essentiel del af den kulturprofil, kommunen gerne bryster sig af.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Initiativet er ikke afsluttet endnu: De tre forestillinger, der fik premiere i 2019, 2020 og 2021, er stadig tilgængelige, og en fjerde kommer til i efteråret 2023.

Vi har indtil videre nået 10.000 publikummer i alt på de tre ture, hvilket er langt over, hvad vi normalt får ind at se en forestilling på teatret - også selvom vi tager efterfølgende turné og genopsætning med.

Den sværeste forestilling at sælge har overraskende nok vist sig at være Langelands-forestillingen, selvom det er en familieforestilling. Måske fordi turistpublikummet ikke har opdaget den endnu, måske fordi de ikke er sikre på, hvad formatet indebærer - eller fordi den varer op mod en hel dag at gå. I samarbejde med kommunen og lokale aktører arbejder vi dog på at få den udbredt til et større publikum.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Vi har allerede oplevet flere andre egnsteatre, der har vist interesse for forestillingsformen. Ikke mindst under coronanedlukningerne, hvor vi ikke kunne invitere publikum indenfor i teatret, var konceptet relevant. Men også i forhold til de perioder, hvor teatret har ferielukket eller er i produktion, er det et klart plus for både os selv og kommunen at kunne tilbyde en teateroplevelse. Om det så er i sommerferien eller i januar måned i Svanninge Bakker.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

I forhold til de ressourcer, det kræver at producere en usynlig teaterforestilling, er der stadig et stykke vej, før vi kan kalde det en kommerciel succes. Til gengæld har vi oplevet stor opmærksomhed om projektet, og vi bruger det aktivt til at nå et nyt publikum - ligesom kommunerne bruger det til at profilere sig selv kulturelt

Hvem står bag projektet?

BaggårdTeatret, Svendborg Kommune, Langelands Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Statens Kunstfond, Kulturregion Fyn, Øernes Kunstfond, Øhavsmuseet, Danske Digterruter, Faaborg Museum, Svanninge Bjerge, Nordea Fonden, Langeland Museum, Skovsgaard Gods og Tickon – Tranekær Internationale Center for Kunst og Natur.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

  • Sørg for at alliere jer med lokale aktører, der på forhånd tilkendegiver, at de vil bakke op om at udbrede projektet efterfølgende - og forpligte sig til at gøre det over en længere periode.
  • Gør jer klart, at der ligger en del arbejde i den tekniske løsning og i kundesupporten.
  • Tænk i nyt publikum i stedet for dem, I allerede kender.
Kulturinstitution
BaggårdTeatret
Kontakt
Jon Albjerg Ravnholt
jon@baggaardteatret.dk
Besøg hjemmeside
baggaardteatret.dk
No items found.