22
12
2022

111 kulturhuse tilslutter sig Dansk Kulturliv

111 kulturhuse tilslutter sig Dansk Kulturliv

Dansk Kulturliv udvider medlemskredsen markant. Foreningen Kulturhusene i Danmark har søgt om optagelse, og indtræder pr. 1. januar 2023. Dermed udvides antallet af brancheorganisationer i alliancen fra seks til syv, og kulturlivet fortsætter med at samle sig.  

Bestyrelsesleder, Peter Mark Lundberg, siger:

”Vi er utroligt glade for at Kulturhusene i Danmark nu bliver en del af Dansk Kulturliv. Kulturhusene er en afgørende del af hele det kulturelle kredsløb og samler mennesker om kunst og kultur i hele landet. Med indmeldelsen i Dansk Kulturliv bliver den fælles stemme, og arbejdet for et stærkt kulturliv for alle styrket markant. Det er en glædens dag. ”

Kulturhusene i Danmark er midt i en spændende fornyelsesproces, og ser meget frem til samarbejdet. Forperson, Sara Bech Jakobsen, udtaler:

”Med vores indmeldelse i Dansk Kulturliv sætter vi en tyk streg under kulturhusenes rolle som et centralt kulturtilbud både for kulturaktører på tværs af genrer og for hverdagens fællesskaber for de mange. Vi glæder os til samarbejdet i Dansk Kulturliv og til at bidrage til at indfri visionerne for fremtidens kulturliv.”

De seks organisationer der samlede sig for at stå stærkere i fællesskab har hidtil omfattet Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer og Danmarks Biblioteksforening. Alliancen repræsenterer i forvejen 1000 institutioner, virksomheder, huse, foreninger og aktører. Nu udvides kredsen med 111 kulturhuse i hele landet, og foreningen er nu den største af sin slags på kulturområdet.

Baggrund om Dansk Kulturliv

Dansk Kulturliv er en alliance mellem syv af kulturlivets branche- og interesseorganisationer. Vi samarbejder om de rammer, der skal muliggøre, at alle danskere kan opleve og deltage i mere kultur og kunst. Dansk Kulturliv tæller tilsammen mere end 1100 kulturinstitutioner,-virksomheder og -foreninger i hele Danmark, der sammenlagt har over 60 millioner publikummer om året.

Baggrund om Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene i Danmark er en landsdækkende interesseorganisation, der repræsenterer 111 forskellige kulturhuse med mange forskellige deltagelsesformer og fordelt over hele landet. Et fællestræk for husene er, at de skaber rammerne for og igangsætter kulturelle aktiviteter for at understøtte lokale fællesskaber; de styrker demokratisk deltagelse, og de bidrager til kulturel bevægelse.

Kontakt:

Peter Mark Lundberg, Bestyrelsesleder, Dansk Kulturliv, tlf.: 30526859, peter@danskteater.org
Sara Linell, Udviklingskonsulent, Dansk Kulturliv, tlf.:29443141, sara@danskkulturliv.dk
Sara Bech Jakobsen, Forperson, Kulturhusene i Danmark, tlf.: 27156868, sabech@kk.dk

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder