01
09
2022

Dansk Kulturliv lancerer nyt netværk for kulturledere

Netværk for kulturledere

Fire arrangementer - fire temaer - fire byer

I løbet af efteråret 2022 inviterer Dansk Kulturliv til fire tematiserede netværksarrangementer! Fokus er på nogle af de emner, som er blevet efterspurgt på tidligere branchemøder. Fælles for alle arrangementerne er, at der vil være et oplæg der sætter rammen om temadrøftelsen, og derefter vil der være en faciliteret samtale mellem deltagerne.

Netværket udbydes for alle ledere på kulturinstitutioner/-virksomheder/-foreninger, der er medlemmer af en af de seks brancheorganisationer bag alliancen, Dansk Kulturliv. Det er gratis at deltage i netværksarrangementerne, og I henter jeres respektive billetter gennem Billetto.

De fire netværksarrangementer er:

Det indre tryk, at lede nye kompetencer i en eksisterende dagligdag - Odense

Torsdag den 22. september kl. 16.30-19.30

Der sker i stigende grad generationsmøder blandt ansatte på kulturinstitutionerne/-foreningerne/-virksomhederne. Nye generationer med andre fokusområder og kompetencer begynder at arbejde i kulturlivet, som en kæmpe gave til at udvikle arbejdspladserne og oplevelserne. Men hvordan balancerer ledelsen nye kompetencer med eksisterende fagligheder? Hvordan skaber man de gode samtaler på tværs og får de respektive mennesker til at blomstre på de områder, hvor det giver mest mening?

Det sætter stigende krav til ledelser at skabe sunde og attraktive arbejdspladser, og derfor sættes der fokus på det indre tryk og rammesætning af opgaver og arbejdsfællesskabet.

Museumsdirektør for Odense Bys Museer / Odense City Museums, Henrik Harnow, og Musikchef for Odense Symfoniorkester, Trine Boje Mortensen, vil sætte scenen. Bagefter forsættes drøftelser og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Vi slutter af med lækker middag og smukke toner frasymfoniorkesteret.

Arrangementet løber af stablen fra klokken 16.30-19.30 med middag. Koncerten begynder klokken 19.30.

Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense

Du henter din billet her

Bæredygtig omstilling, at lede med verdensmålene - Ballerup

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 13.00-16.00

De fleste danskere er optagede af klodens fremtid og kender til de 17. verdensmål for bæredygtig omstilling, og her kan kulturlivet spille en væsentlig rolle. Det er der politisk fokus på, men er der også tilstrækkelig ledelsesmæssig fokus?

Kulturen engagerer og inspirerer, men hvordan vil vi bruge det til, at endnu flere borgere tager del i at nå verdensmålene? Dansk kulturliv har på tværs af institutioner et stort potentiale i at være med til at gøre en forskel og skabe rum til at engagere borgere og lokalsamfund i at gøre de 17 verdensmål nære, relevante og omsættelige til konkrete handlinger. Samtidig kan verdensmålene være omdrejningspunkt i din organisationens ledelses – og værdigrundlag. Ud fra et ledelesesmæssigt perspektiv er der en masse potentialer men også udfordringer.

Kom til et netværksmøde hvor du får lige dele inspiration til, hvordan din kulturinstitution kan lede med verdensmålene og lige dele vidensudveksling med lederkollegaere om, hvad det betyder og kræver af os som ledere at skabe folkelig forankring.

Der vil blandt andre være faglige indspark fra;

Thomas Ravn, Verdens Bedste Nyheder
Sofie Plenge, Vejle Kommune
Thomas Sture Rasmussen, Ballerup Bibliotekerne
Morten Thomsen Højsgaard, Roskilde Museerne

Arrangementet løber af stablen fra klokken 13.00-16.00.

Posthuset Ballerup
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup

Du henter din billet her

Forebyggelse af grænseoverskridende adfærd - København

Onsdag den 9. november kl. 9.00-11.00

Arbejdsmiljøet i kulturlivet bliver taget alvorligt, og ambitionen om at skabe inspirerende og sunde arbejdsmiljøer er allestedsnærværende. Derfor sættes der fokus på et element i styrkelse af arbejdsmiljøet - nemlig forebyggelse af grænseoverskridende adfærd. Dette gøres med udgangspunkt i projektet Stregen i Sandet.

Psykolog, forfatter og ledelsesrådgiver Louise Dinesen vil fortælle om teorien bag kampagnen, mens teaterdirektør Mette Wolf vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med forebyggelse af grænseoverskridende adfærd på Nørrebro Teater.

Arrangementet løber af stablen fra klokken 9.00-11.00.

Nørrebro Teater
Ravnsborggade 3
2200 København N

Du henter din billet her

Repræsentation blandt medarbejdere og publikum - Aarhus

Onsdag den 16. november kl. 15.00-18.00

Hvordan arbejder man strategisk med repræsentation i udviklingen af sin kulturinstitution/-forening/-virksomhed?

I Aarhus sætter vi fokus på, hvordan det står til med repræsentationen i kulturlivet i dag, men også hvad vi fremadrettet kan gøre for at skabe attraktive arbejdspladser og kulturoplevelser for endnu flere mennesker.

Med erfaringer fra Re:stage vil Dansk Live og repræsentanter fra projektet dele ud af gode erfaringer, og understøtte samtalen om udvikling på området.

Arrangementet løber af stablen fra klokken 15.00-18.00.

Det Turkise Telt
Thomas Jensens Allé 3
8000 Aarhus

Du henter din billet her

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder