11
05
2022

Dansk Kulturliv ser positivt på rammerne for Kulturens Analyseinstitut

Dokk1
Dokk1

Dansk Kulturliv ser positivt på rammerne for Kulturens Analyseinstitut – men særligt ét punkt strider imod organisationens eget udspil

Kulturministeriet har netop udstukket rammerne for Kulturens Analyseinstitut, der modtages positivt af Dansk Kulturliv, Dansk Erhverv og ODM. Dog er det alene kulturministeren, som skal udpege alle bestyrelsensmedlemmer, og det var ikke en del af Dansk Kulturlivs eget udspil.

Artikel udgivet i Kulturmonitor den 11. maj 2022

Rammerne for det længe ventede Kulturens Analyseinstitut er netop faldet på plads. Instituttet bliver en selvejende institution, som kommer til at have sit hovedsæde i Roskilde, meddeler Kulturministeriet.

Og »alt i alt er det glædeligt,« lyder det fra Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder af Dansk Kulturliv.

»Først og fremmest er jeg glad for, at vi endelig får et Kulturens Analyseinstitut. Vi kan ikke komme hurtigt nok i gang med at dokumentere kulturens værdi,« siger han til Kulturmonitor.

Hos Dansk Erhverv er der også stor begejstring for, at rammerne for Kulturens Analyseinstitut nu er faldet på plads. Det fastslår Brian Mikkelsen, som foruden at være direktør for Dansk Erhverv også var med til at etablere Idrættens Analyseinstitut i sin tid som kulturminister.

»Vi har i mange år drøftet de mulige effekter ved de strategiske tiltag på kulturområdet. Men vi mangler stadig en fælles og dybere kortlægning af indsatser, så vi ved, hvad der virker, og hvordan vi kan bruge midlerne bedst muligt. Idrættens Analyseinstitut har gjort en kæmpe forskel for vores forståelse af sport- og idrætslivet i Danmark,« siger han og fortsætter:

»Nu er tiden kommet til, at vi kommer på plads med et tilsvarende institut på kulturområdet, som med tal og analyser både kan styrke kulturlivet i Danmark og ruste det mod fremtiden.«

Det bliver i nærheden

Siden den fornødne finanslovsbevilling gjorde det klart, at kulturen ville få sit eget analyseinstitut, har mange aktører blandet sig i debatten om alt fra organisering, fokusområder og placering.

Hvad placeringen angår, har enkelte set fidusen i at placere instituttet under Idrættens Analyseinstitut, som holder til i Aarhus. En idé, som Idrættens Analyseinstitut dog selv har skudt ned.

Hos Dansk Kulturliv er Peter Mark Lundberg tilfreds med, at Kulturens Analyseinstitut skal ligge i Roskilde.

»Vi er glade for, at det bliver i nærheden af København, hvor mange kulturorganisationer er placeret. Roskilde er en by med en stærk kulturprofil og samtidig en vidensby. Det bliver nemt for mange aktører, som man skal til fyraftensmøder og netværksaktiviteter med, at mødes, så vi ikke hver gang skal ud og transportere os 400 kilometer,« siger han.

Dansk Kulturliv har tillid til kulturministerens udpegningskræfter

Ifølge Kulturministeriet skal det nye institut »være i stand til at sammenfatte, bearbejde og formidle aktuel og relevant forskning og viden fra ind- og udland, og samtidig skal instituttet have kapacitet til selv at gennemføre analyser, udredninger og undersøgelser.«

Og så bliver det kulturministeren, som udpeger analyseinstituttets nye bestyrelse, der skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur- og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende forskning samt statistik.

Bredden i instituttets arbejde og sammensætningen af bestyrelsens kompetencer modtages positivt af Peter Mark Lundberg.

»Det er godt, at man nedsætter en bestyrelse med et bredt sæt af kompetencer, der kan kvalificere, hvad man skal arbejde med. Desuden lægges der vægt på, at medlemmerne har indgående kendskab til kunst og kulturlivet, så jeg håber, at kulturministeren kigger på os, der arbejder med kunst- og kulturlivet hver dag og har mange eksperter ansat, som har en sindssygt stor indsigt i, hvordan det fungerer. For det bliver vigtigt, at man får nogle ind, der har det bredden for øje, så det ikke bliver enkelt institutioner, der tegner retningen for det her analyseinstitut,« siger bestyrelseslederen.

I Dansk Kulturlivs eget udspil til Kulturens Analyseinstitut blev der lagt op til, at kulturministeren kunne udpeget et enkelt bestyrelsesmedlem. Hvad siger du til, at kulturministeren skal udpege alle medlemmerne?

»Generelt er vi tilhængere af, at forskellige har mulighed for at udpege til en bestyrelse, så man sikrer det brede arbejde. Men jeg kan se, at der politisk er enighed om, at man netop gerne vil repræsentere bredden og dermed have et bredt sæt af kompetencer,« siger Peter Mark Lundberg.

Så du er ikke bekymret for sammensætningen?

»Nej, jeg har tillid til, at kulturministeren ved, hvor vigtigt det er, at hun udpeger de repræsentanter, der repræsenterer kulturlivet bedst.«

ODM er »meget tilfredse«

Også hos Organisationen Danske Museer hilser de rammerne for Kulturens Analyseinstitut velkomne, da de ser ud til at give plads til bredde.

»Vi er meget tilfredse med, at vi nu får et institut, som kan bidrage med højt kvalificerede data og viden til udvikling af kunst- og kulturområdet. Det er en sag, vi har arbejdet for længe,« udtaler Claus Keld Jensen, som netop er tiltrådt som ODMs nye forperson:

»For os er det afgørende, at Kulturens Analyseinstitut er et selvstændigt institut med uafhængige analyser. Og samtidig bevarer den essentielle kobling til kunst- og kulturlivet. Den balance ser ud til at være ramt rigtig godt med en bestyrelse med bredt favnende kompetencer suppleret af et rådgivende organ med kunst- og kulturlivets repræsentanter.«

Kig mod det høje nord for inspiration

I løbet af det seneste halve år, hvor Kulturens Analyseinstitut har været diskuteret i især Kulturmonitors spalter, har der også været enkelte stemmer, som har opfordret aktører og politikere til at vende blikket mod de andre nordiske lande.

Særligt i Norge og Sverige har man nemlig gennem årtier arbejdet særligt indgående med kulturanalyse som en forudsætning for udformningen af den nationale kulturpolitik.

Den videnskapacitet kan også blive repræsenteret i den nye bestyrelse, for ifølge Kulturministeriet er det hensigten, at et af bestyrelsesmedlemmerne kommer fra et af de øvrige nordiske lande.

Noget, som Dansk Kulturliv ikke selv havde overvejet, forklarer Peter Mark Lundberg og benytter lejligheden til at bifalde idéen.

»Det er rigtig fornuftigt. Der er jo en kæmpe tradition for at dokumentere kulturen på et andet niveau i Sverige, Norge og Finland, og det giver god mening at trække på de erfaringer, som man har opbygget gennem mange år,« siger han.

Husk Applaus, iScene og de andre vidensproducenter

Der er i finansloven i år blevet afsat fire millioner kroner til Kulturens Analyseinstitut, men fra 2023 og frem til og med 2025 er der allokeret otte millioner kroner til instituttet og dets arbejde. Første punkt på dagsordenen er altså at få udpeget en bestyrelse, som dernæst skal nedsætte et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, der løbende skal inviteres til at indgå i dialog om instituttets virksomhed.

Fra Peter Mark Lundberg lyder dog en bøn til den bestyrelse, som bliver nedsat.

»Når bestyrelsen har fundet direktøren er det vigtigt, at man får sikret et samarbejde med de andre vidensproducenter, så man ikke sidder som hver sin lille enhed, men samtænker de her vidensproducenter,« siger Peter Mark Lundberg med reference til Applaus, iScene og andre enheder, som producerer viden om dansk kulturliv.

Der er ikke sat dato på, hvornår kulturministeren forventer at kunne præsentere en bestyrelse for Kulturens Analyseinstitut, eller hvornår instituttet ventes at åbne.


Læs artiklen på Kulturmonitor her

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder
Kommer snart...