27
10
2022

Ny Kulturbarometer-måling: 26% er enige i, kulturpolitikken har indflydelse på deres stemme til valget

Ny Kulturbarometer-måling: 26% er enige i, kulturpolitikken har indflydelse på deres stemme til valget

26% af de adspurgte respondenter i Applaus’ seneste Kulturbarometer-måling svarer, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds ved det kommende Folketingsvalg.

Med det forestående Folketingsvalg er der i Applaus’ nye Kulturbarometer-måling blevet spurgt ind til borgernes holdning til kulturpolitik, og resultaterne peger i forskellige retninger. 26 % er lidt eller helt enige i, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds til det kommende Folketingsvalg, mens 42 % er uenige.

Prisen på kulturoplevelser betyder noget for over halvdelen af de adspurgte. 54 % er lidt eller helt enige i, at det skal være billigere eller helt gratis at besøge statslige og stats-anerkendte museer, kunsthaller og oplevelsescentre.

”Kulturbarometeret giver os et fint indblik i, hvordan borgerne forholder sig til kunsten og kulturen lige nu. Denne måling er mærkelig bittersød, for selvom mere end hver fjerde borger angiver, at kulturpolitikken er med til at afgøre, hvor de sætter deres kryds d. 1. november, så kan vi desværre også se, at mange angiver, at de stigende priser på el, gas og konsumvarer har en negativ påvirkning af kulturforbruget,” fortæller Lene Struck-Madsen, leder af Applaus.
Fortsat økonomiske udfordringer i forhold tillysten til at opleve kultur

Kulturbarometermålingen viser, at økonomiske udfordringer fortsat negativt påvirker de adspurgtes lyst til at opleve professionel kunst og kultur i Danmark. For borgere med pasningskrævende børn er den negative effekt steget markant siden den sidste måling i september: 75 % får mindre eller meget mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende forbrugsudgifter(stigning på 10 %) og 73 % får det pga. stigende udgifter til energi og gas(stigning på 15 %). Der ses kun minimale forskelle for borgere uden pasningskrævende børn. Desuden er 70 % af de 18-34-åriges lyst til kulturoplevelser negativt påvirket af stigende forbrugs- og konsumudgifter (stigning på 10 %).

Hos Dansk Kulturliv er man optaget af, hvordan målingen kan belyse den kulturpolitiske virkelighed lige nu:

“Kulturlivet har mærket, hvordan unge og børnefamilier i hobevis har nydt at kunne leve livet igen efter corona-nedlukningerne. Nu er vi så ramt af en ny energi- og inflationskrise, som rammer lige netop de unge og børnefamilierne, som var så hårdt ramt under corona. Det er så uendeligt trist, og det bør stå først på en ny regerings to-do-liste at skabe løsninger for, at dem der har mindst, igen får råd til at deltage kulturlivet,” udtaler Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv.

Kulturbarometerets hovedresultater er:
  • 26 % er lidt eller helt enige i, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds til det kommende Folketingsvalg, mens 42 % er uenige.
  • 54 % er lidt eller helt enige i, at det skal være billigere eller helt gratis at besøge statslige og stats-anerkendte museer, kunsthaller og oplevelsescentre.
  • 51 % har fået mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur pga. stigende udgifter for forbrugs- og konsumvarer. 50 % har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende udgifter til energi og gas.

Læs hele Kulturbarometer-målingen her

Fakta om Kulturbarometer 2. måling 2022-23:
  • Kulturbarometer udkommer hver anden måned og er en række målinger, der belyser borgernes lyst, tryghed og forventninger til kulturforbrug i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.
  • Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med Epinion.
  • Undersøgelsen baserer sig på en repræsentativ stikprøve af 1.002 webinterviews med danskere over 18 år gennemført i tidsrummet 13.-19.10.2022.

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder