15
09
2022

Ny Kulturbarometer-måling viser, at stigende udgifter påvirker halvdelen af borgerne

Tilskuerne i teatersal

Ny Kulturbarometer-måling viser, at stigende udgifter påvirker halvdelen af borgerne

51 % af de adspurgte respondenter i Applaus’ seneste Kulturbarometer-måling svarer, at stigende udgifter til forbrugs- og konsumvarer har givet dem meget mindre og mindre lyst til at opleve kunst og kultur.

En af de ting, som Applaus har spurgt ind til i denne Kulturbarometer-måling, er borgernes, lyst og tryghed og forventning til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.

”Denne Kulturbarometermåling viser, at den økonomiske udvikling har indflydelse på over halvdelen af respondenternes lyst til at opleve kultur. Når borgerne bliver ramt på pengepungen, så kan det have en konsekvens for lysten til at opleve kunst og kultur. Det er noget af det, som kulturinstitutionerne kan tage højde for i den kommende tid,” uddyber Lene Struck-Madsen, leder af Applaus.  

 

Hos Dansk Kulturliv genkender man vigtigheden af at kende til borgernes økonomiske prioriteringer i kulturlivet:

”Jeg er vildt bekymret over undersøgelsens resultater. I et presset husholdningsbudget forstår man godt, at man for tiden ikke har råd til kulturoplevelser. Men efter flere år med pandemi, krig og økonomisk usikkerhed har vi mere end nogensinde brug for at være sammen med andre og bruge kunsten som et lyspunkt i et uendeligt mørke,” udtaler Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv.

Kunst og kultur påvirker de fleste positivt

Kulturbarometermålingen viser, at kunst og kultur har betydning for de adspurgtes humør og velbefindende. Således svarer 79 % af de adspurgte, at de synes, at kunst og kultur gør dem glade, mens 69 % synes, at kunst og kultur inspirerer dem, og 65%synes, at det gør dem eftertænksomme.  

”Kulturbarometermålingerne kan være med til at give kulturinstitutionerne et indblik i, hvordan borgerne forholder sig til kunst og kultur. Det er vigtigt at tage bestik af i en til tider meget omskiftelig verden og hverdag. Denne måling viser, at økonomiske udfordringer i øjeblikket påvirker borgernes lyst til at opleve kunst og kultur – men viser samtidig, at borgerne angiver, at kunst og kultur gør dem glade og inspirerer”, fortæller Lene Struck-Madsen.

 

Kulturbarometerets hovedresultater er:

  • Flest borgere angiver, at de forventer at gå i biografen over de næste to måneder (55 %).
  • 33 % forventer at besøge et museum, og 26% forventer at gå til en koncert.  
  • 40% af de adspurgte i aldersgruppen 56+ år er negativt påvirket af Covid-19 (får mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur)  

 

Læs Kulturbarometer-måling her.

 

Fakta om Kulturbarometer 1. måling 2022-23:

  • Kulturbarometeret udkommer hver anden måned og er en række målinger, der belyser borgernes lyst, tryghed og forventninger til kulturforbrug i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter.
  • Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med Epinion.
  • Undersøgelsen baserer sig på en repræsentativ stikprøve af 1.010 webinterviews med danskere over 18 år i perioden 1.-7. september 2022.

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder
Kommer snart...