16
09
2021

Nyt innovationshub for kultur og idræt er på plads – seks millioner kroner baner vejen

DR Koncertsal
DR Koncertsal

Nyt innovationshub for kultur og idræt er på plads – seks millioner kroner baner vejen

Artikel udgivet i Kulturmonitor den 16. september 2021

Ændret brugeradfærd og stramme restriktioner gjorde behovet for nye idéer og løsninger på kultur- og idrætsområdet helt tydeligt, da pandemien var på sit højeste.

Og det behov er der stadig, lyder det enstemmigt fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og den nystiftede kulturalliance Dansk Kulturliv.

De har sammen fået seks millioner til at starte og drive et helt nyt innovationshub, der skal omsætte coronakrisens erfaringer til nye løsninger og anbefalinger, som kan styrke begge brancher.

»Igennem et fælles innovationsarbejde som det her kan få vi udnyttet et fælles behov, både for at samle op på idéer udviklet under corona og for at få sat fokus på forretningsudviklingen,« siger Dansk Lives sekretariatschef, Esben Marcher, til Kulturmonitor.

Han er leder af projektets styregruppe, der også tæller Dansk Kulturliv-fællerne fra Organisationen Danske Museer og Danmarks Biblioteksforening. Sammen med idrættens repræsentanter skal de blandt andet stille skarpt på, hvordan man kan komme coronaens eftervirkninger til livs – og gardere sig mod uforudsigelige tider.

»I og med at kulturen og idrætten lever af at samle mennesker, har begge sektorer været stærkt udfordret. Nu handler det om at finde ud af, hvordan vi på den korte og lange bane kan blive ved med at være relevante for vores gæster,« siger Esben Marcher.

Projektleder er fundet

Projektet hedder i al sin enkelhed Kulturens og Idrættens Innovationshub og som udspringer af Kulturministeriets genstartsteam.

I februar efterlyste teamets 11 medlemmer et samlet sted for innovative løsninger – dengang formuleret som et innovationslab – som et specifikt ønske, der nu har udmøntet sig i konkret handling.

Vis mere

Til at styre projektet har de involverede organisationer ansat Katrine Ebdrup Damgaard, der trækker i arbejdstøjet og tager hul på sin nye fuldtidsstilling 1. oktober.

Hun kommer fra en stilling som Head of Engagement i udviklings- og investeringsfirmaet Nordic Development Corporation og har desuden en fortid i Ungdommens Røde Kors og Ungdomsbureauet, som blandt andet står bag Ungdommens Folkemøde.

»Det er et privilegie at få muligheden for at arbejde på tværs af hele kultur- og idrætslivet. Der er kommet et hav af gode idéer og løsninger under krisen, som bare mangler at blive samlet op og videreudviklet. Derfor glæder jeg mig til at samle brancherne og skabe den nødvendige vidensdeling på tværs,« siger Katrine Ebdrup Damgaard i en pressemeddelelse.

Hvorfor ikke kultur og idræt hver for sig?

Fysisk vil innovationshubbet være forankret i de respektive organisationer, mens »nye netværk, en digital platform og fysiske møder« er en planlagt del af projektets samlede pakke.

Ifølge Esben Marcher har initiativet stærke forudsætninger for at vende udviklingen for både kultur- og idrætslivet.

Men havde man ikke haft bedre forudsætninger for at lave kvalificerede, skræddersyede innovative løsninger, hvis idrætten og kulturen var delt op?

»Det havde man principielt set måske nok, men der er dog også mange snitflader, hvor vi kan udnytte fordelene ved at arbejde sammen. På mit eget område frygter vi for eksempel, at fastholdelsen og rekrutteringen af frivillige kan blive en udfordring på den anden side af corona. Det er en udfordring, der én til én går igen hos idrætsklubberne, hvor man allerede nu mangler holdledere og lignende,« siger Esben Marcher.

Han understreger dog også, at de to sektorer hver især har udfordringer, som skal varetages med hvert sit fokus:

»Det centrale her er, at både idrætten og kulturen er med i udformningen af arbejdet, men at vi har gensidig respekt for, at vi ikke er fælles om alle løsninger. Vi har en række overordnede fælles udfordringer, som udspringer af corona, og hvor vi i fælleskab kan skabe løsninger og inspirere. Men der bliver naturligvis også plads til at arbejde med løsninger rettet mod et enkelt område.«

Læs artiklen på Kulturmonitor her.

Katrine Ebdrup Damgaard
Katrine Ebdrup Damgaard

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder
Kommer snart...