10
05
2022

ODM-direktør på vegne af Dansk Kulturliv: En virkelig ærgerlig udvikling

Nils. M. Jensen, direktør i Organisationen Danske Museer.
Nils. M. Jensen, direktør i Organisationen Danske Museer.

ODM-direktør på vegne af Dansk Kulturliv: En virkelig ærgerlig udvikling

ODM-direktør Nils M. Jensen hilser på vegne af Dansk Kulturliv en revurdering af nye brandregler mere end velkommen.

Debatindlæg i Kulturmonitor den 10. maj 2022

Kulturmonitor havde den 26. april en artikel om, at bøvlede nye brandregler kan ramme kulturaktører landet over.

Det er vi i alliancen Dansk Kulturliv ganske enige i. Vi har gennem et stykke tid hørt fra frustrerede kulturaktører, der har søgt at forstå både logik og konsekvens af de nye regler vedrørende brandgodkendelse, som trådte i kraft pr. 1. januar 2022.

Overordnet betragtet er vores konklusion, at regelsættet er meget dårligt forberedt. Vi hilser derfor absolut en ny høringsrunde velkommen – og derefter ny politisk stillingtagen.

Vi må konstatere, at overgangen af opgaven med brandgodkendelser fra beredskabet til de enkelte kommuner i høj grad er kommet bag på kommunerne, der dels ikke nødvendigvis ved, at de har overtaget opgaven (!), og dels slet ikke er forberedt på den sagsmængde, det giver.

Hvor det tidligere var den lokale brandmyndighed, som førte tilsyn med og rådgav om både udendørs og indendørs arrangementer vedrørende pladsfordelingsplaner og lignende, medfører det nye regelsæt at opgaven i stedet er placeret hos den lokale byggemyndighed (kommunen).

Rammer urimelig hårdt

Det betyder i praksis, at når man som kulturaktør har brug for at få en udstilling, forestilling eller koncert brandgodkendt, da skal betale en privat byggerådgiver for at vurdere, om der fra gang til gang er tale om en ændring af lokalets/områdets brandforhold.

Hvis det er tilfældet, skal der søges en byggetilladelse hos kommunen, som så vil vurdere, om de kan give tilladelsen.

Det er muligvis et regelsæt, som er møntet på noget andet end kulturinstitutioner, hvor det måske giver god mening. Men det rammer kulturaktiviteter og institutionerne bag urimeligt hårdt. Blandt andet som følge af, at sagsbehandlingstiden hos kommunerne slet ikke harmonerer med eksempelvis skiftende udstillinger, forestillinger, koncerter med videre, hvor der jo i sagens natur laves nye opstillinger, scenografier mange gange om året.

Det er ganske enkelt vanskeligt at leve op til de nye regler, der både er stærkt fordyrende, bureaukratiske og desuden – helt håbløst – arbejder med en åben tidsramme, fordi byggesagsbehandlingstiden i kommunen afhænger af, hvor mange sager der ligger i køen.

Til sammenligning kunne man før indførslen af de nye regler anmelde en teaterforestilling til beredskabet helt frem til blot tre dage i forvejen!

Stor usikkerhed

Uklarheden og de ændrede, fordyrende sagsgange efterlader mange teatre, museer og koncertarrangører med stor usikkerhed om korrekt håndtering af reglerne.

Vi ønsker derfor klare vejledninger om pligter, fremgangsmåde, rette myndighed med videre – og ikke mindst en lige så smidig og prisbillig sagsgang som tidligere.

Derfor hilser vi Torsten Schack-Petersens (V) ønske om at revurdere ordningen meget velkommen.

Det kan næsten kun blive bedre.

Læs artiklen på Kulturmonitor her

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder
Kommer snart...