Digitalisering

Bobbi Lo Produktion på Fremtidens Kulturliv
Bobbi Lo Produktion på Fremtidens Kulturliv

Digitalisering

Under corona-nedlukningerne udkom en del af kulturlivet digitalt, og den tvungne nødvendighed gjorde at omstillingen gik enormt stærkt. Og det har heldigvis bibragt en masse erfaringer, vi i dag står på fundamentet af.

 

De tre væsentligste er:

1.   At digitale formater og projekter fungerer oftest bedst, hvis de i udviklingsfasen er tilrettelagt efter at skulle være digitale. Det er sværere at transformere et analogt format til digitale rammer.

2.   At værdisætningen af digitale formater skal tages alvorligt, så vi ikke kommer til at devaluere værdien af kunst og kultur ved at gøre digitale tilbud gratis.

3.   At der ikke nødvendigvis kommer nye publikummer til, fordi man udkommer digitalt – det kræver fortsat målrettet kommunikation og tilpasning til den målgruppe, man gerne vil ramme.

 

Post-corona

I dag har en række af kulturinstitutionerne-, -foreningerne og -virksomhederne lyst til at arbejde videre med digitale tilbud og på den måde udvide deres portefølje.

Men der er en række udfordringer, der ikke gør det så lige til. 

Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de seks brancheorganisationer, der i samarbejde med advokater undersøger, hvordan vi gør forudsætningerne for at udkomme digitalt lettere.

Hvis du har spørgsmål eller input til arbejdsgruppen, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Der er lavet en trin-guide til at undersøge hvilke aftaler, der skal indgås for at udkomme digitalt - find den her

kommer snart...