Kulturens og Idrættens Innovationshub

Orkester

Kulturens og Idrættens Innovationshub

Kulturens og Idrættens Innovationshub forestås af en tværgående styregruppe bestående af tre repræsentanter udpeget af Dansk Kulturliv samt tre repræsentanter udpeget af idrættens organisationer.

Styregruppen repræsenterer en faglig viden, sikrer bredden i projektet, byder ind med projekter og prioriterer, hvilke teknologier og indsatser der skal testes.

Projektet udvikler bæredygtige forretningsmodeller på basis af de nye aktiviteter, formater og muligheder, som coronanedlukningen har medført. Det skaber nye indtægter til kultur- og idrætslivet, bedre tilbud til publikum og brugere samt nye samarbejder på tværs af kultur- og idrætslivet.

Fokus er på en række nye formater, trends og digitale løsninger, der er opstået under coronanedlukningen.

Arbejdet sker gennem faser, der bidrager med:

 • Indsamling af viden om gode tiltag under corona – læring og analyse
 • Kvalificering af og prototyping af ideer - forretningsudvikling
 • Udbredelse af ny teknologi og innovation - forankring
 • Skalering af best practices - mere værdi
 • Evaluering og næste skridt - fremtid

Fokus

Projektet undersøger følgende tre temaer med afsæt i COVID19-pandemien, og hvordan disse kan udbredes på tværs af kulturlivet og amatøridrætten:

 1. Hvilke digitale innovationer er der skabt, som allerede benyttes, og hvilke kunne med fordel videreudvikles?
 2. Hvilke fysiske innovationer er der skabt i forhold til udvikling af lokalefaciliteter og crowd management?
 3. Hvilke hybride formater og nye samarbejdsformer, der understøtter borgernes oplevelser og fællesskaber, er blevet skabt både uden for og inden for de traditionelle rammer (idrætsfaciliteten/kulturinstitutionen)?

Styregruppen

Medlemmer af styregruppen:

 • Esben Marcher, Dansk Live (styregruppeleder)
 • Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
 • Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer
 • Karin Ingemann, Danmarks Idrætsforbund
 • Dorthe Vibjerg, Sparta
 • Mikkel Nørtoft Magelund, DGI

Kontakt

 • Styregruppeleder
  Esben Marcher (Dansk Live)
  esben@dansklive.dk
  86 12 12 30 (presse: 31 76 06 55)
kommer snart...