Netværk for kulturledere

Branchemødet Fremtidens Kulturliv

Netværk for kulturledere

 

I Kulturens og Idrættens Innovationshub har vi indsamlet erfaringer fra corona-nedlukningerne på tværs af Dansk Kulturlivs seks brancher, og det går ofte igen, at ledere følte sig mere alene i deres arbejdsliv, og derfor søgte mere inspiration fra andre ledere.

Samtidigt fortæller mange ledere i kulturlivet, at de savner rum, hvor de kan lære af deres kollegaers konkrete erfaringer, og hvor der lægges op til samtalen på tværs. 

Til branchemøderne i december og i april/maj har ledere fra kulturlivet drøftet, hvilke temaer netværkene kunne mødes om, og hvordan rammerne skulle være netværk.

Temaerne

Temaerne kunne være (i ikke prioriteret rækkefølge):

1.   Forretningsudvikling – samarbejde med fonde, udvikling af egen indtægter, forståelse af publikum

2.   Personaleledelse - ledelse af mange fagligheder, ledelse af ildsjæle etc.

3.   Arbejdsmiljø – repræsentation, arbejdstider, overenskomster etc.

4.   Politisk interessevaretagelse – debatindlæg, presseomtale, taler, etc.

5.   Samarbejde med bestyrelse – uanset om det er politisk, frivillig, udpeget bestyrelse

6.   Organisationsudvikling– nye organisationsformer, samarbejde på tværs af fagligheder etc.

7.   Talentudvikling– næste generation af ledere, mobilitet på tværs af kulturlivet etc.

 

Rammerne

Rammerne for netværkene kunne være:

1.   Sammensat med udgangspunkt i geografi og for den øverste chef i kulturinstitutionen, -foreningen eller -virksomheden

2.   Afholdes engang i kvartalet i de lokale netværk

3.   Afholdelse et stort arrangement en gang årligt, hvor alle netværk mødes

4.   Netværkene er selvfaciliterende, hvor værtsrollen går på runde mellem netværkets medlemmerne

5.   Netværkene er med udgangspunkt fysiske møder, men kan også være digitale

6.   Viden og erfaringer fra netværkene kan deles med hjælp fra Dansk Kulturliv

kommer snart...