Frivillighed
Hybride oplevelser
Publikumsudvikling

LIGHTHOPE & Tæt på Træer

Trapholt - Museum for Moderne Kunst
At hækle håb og quilte klimakrisen
LIGHTHOPE
LIGHTHOPE

Hvad er initiativet?

De to store coronanedlukninger fik særlig betydning for Trapholt. Museet lukkede aldrig ned. I stedet besluttede vi på Trapholt, at det var nu, der skulle leveres til den danske befolkning ved at skabe håb, mening og fællesskab gennem kunst og craft. I stedet for at lukke gennemførte museet to altomfattende borgerinddragende kunstprojekter med deltagere fra hele Danmark.

I løbet af tre uger gennemførte Trapholt en proces, som normalt tager mange måneder: Møbelkunsthåndværker Rasmus Bækkel Fex og tekstilkunstner Hanne G skabte sammen det kunstneriske koncept til kunstprojektet LIGHTHOPE, som blev indledt 1. april og stod klar til publikum, da museet genåbnede sidst i maj 2020.

I løbet af sommer/efterår 2020 udviklede Trapholt og Tina Ratzer projektet Tæt på Træer. I denne periode, hvor pandemien var i dvale, ønskede vi gennem håndens arbejde at skabe et anderledes rum, der tematiserede den verserende klima- og biodiversitetskrise, og som naturligt affødte refleksion og samtaler om emnet. Derudover var det, som i tidligere projekter af lignende karakter på Trapholt, intentionen at udfordre deltagernes kreativitet og understøtte muligheder for at indgå i fællesskaber. Trapholt havde derfor planlagt workshops rundt i landet med henblik på at give deltagerne lejlighed til at mødes og derved styrke lokale kreative fællesskaber.

LIGHTHOPE: LIGHTHOPE – Et værk skabt under coronakrisen

Tæt på Træer: Tæt på Træer

Hvem er målgruppen?

Trapholt har en lang tradition for at koble professionelle kunstnere med borgere med passion for håndværk.

"Hækl en lyspære – et symbol for lys og håb" lød invitationen fra Trapholt i udviklingen af LIGHTHOPE. Ved at hækle en lyspære i lyse gule og beige nuancer kunne borgere fra hele landet deltage i projektet.

Tina Ratzer havde udarbejdet en vejledning for deltagelse i projektet Tæt på Træer med instruktion og principper for bidrag, hvor både begynderen og den erfarne patchworker havde mulighed for at være med.

Hvordan blev initiativet modtaget?

Deltagerne fordelte sig ligesom Trapholts normale publikum med ca. 50% region Syddanmark, 20 % Københavnsområdet og resten fordelt over Danmark. Primært kvinder 40+ og dobbelt så mange uden længere uddannelse som normalt for kunstmuseer.

1000 borgere hæklede kunstværket LIGHTHOPE sammen med kunstner Hanne G foråret 2020. Værket blev hængt op i løbet af processen og stod klar ved genåbningen, som en kunstnerisk markering af en unik fælles oplevelse. 750 borgere quiltede kunstværket Tæt på Træer sammen med kunstner Tina Ratzer vinter/forår 2021. Den quiltede skov blev udstillet på Trapholt fra 21. november 2021.

Begge projekterne benyttede zoom til workshops, hæklegrupper, atelierbesøg, seminarer etc. Facebook var begge gange et levende mødested, hvor deltagere udvekslede ideer og hjalp hinanden. Evaluering på Tæt på Træer fortæller at 85% følte de var med i et fællesskab. 67% oplevede at projektet bidragede til deres trivsel under Danmarks lock down.

Trapholt vil fremadrettet arbejde med borgerinddragende kunstværker og kombinere virtuelle og fysiske platforme til at styrke meningsfulde kunstneriske fællesskaber, som inkluderer både begyndere og øvede med interesse for craft.

Hvordan har konceptet fremtidigt potentiale / relevans for kulturlivet?

Det er nytænkende at se borgeres håndarbejdsevner og personlige udtryk som en ressource i samspil med en kunstners rammesætning.

En kunstner kunne aldrig opnå så stor variation uden deltagerne. Deltagere kunne aldrig have skabt et interessant fællesværk uden kunstner. Under lock down lærte vi at digitale platforme kan skabe endnu større nærhed mellem deltagere og kunstner, end vi tidligere har oplevet med almindelige analog workshops.

Disse aktiviteter gjorde Trapholts projekter tilgængelige for deltagere fra hele landet på samme tid. Trapholt vil fremadrettet arbejde med både analog og digitale platforme i museet projekter.

Hvilket potentiale har initiativet for forretningsudvikling?

Borgere har ressourcer, som i samspil med professionelle kunstnere kan skabe helt nye udtryksformer. En nedbrydning af søjletænkning mellem kunstner/kurator/borger åbner op for nye måder at tænke, udvikle og opleve kunst.

Der vil fortsat være efterspørgsel på analog kunst og samvær. Det digitale/virtuelle giver endnu flere muligheder for at udvide fællesskaber og måder at mødes på. Det drejer sig således ikke om at erstatte med at udvide formater for kunstbaserede fællesskaber.

Kunst forvaltet i denne type projekter giver borgere oplevelsen af stemme og handlekraft (empowerment) i en kompliceret verden.

Hvem står bag projektet?

Trapholt - Museum for Moderne Kunst

Møbelkunsthåndværker Rasmus Bækkel Fex og tekstilkunstner Hanne G skabte sammen det kunstneriske koncept til kunstprojektet LIGHTHOPE.

Trapholt og Tina Ratzer udviklede projektet Tæt på Træer.

Anbefalinger til opstart af lignende initiativer:

Kulturinstitution
Trapholt - Museum for Moderne Kunst
Kontakt
Bettina aude paraster
beap@trapholt.dk
Besøg hjemmeside
trapholt.dk
No items found.
Tæt på Træer deltagere og Tina Ratzer (i hvidt) til fernisering. Tæt på Træer udstillet i Fredericia og på Trapholt. Foto: Christian Brems.