Kontakt

Bestyrelse

Peter Mark Lundberg

Bestyrelsesleder

(Dansk Teater)

Michel Steen-Hansen

Vicebestyrelsesleder

(Danmarks Biblioteksforening)

Nils M. Jensen

Bestyrelsesmedlem

(Organisationen Danske Museer)

Asbjørn Keiding

Bestyrelsesmedlem

(Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner)

Esben Marcher

Bestyrelsesmedlem

(Dansk Live)

Jonas Grøn

Bestyrelsesmedlem

(Kulturhusene i Danmark)

Lasse Rich Henningesen

Bestyrelsesmedlem

Danske Koncert- og Kulturhuse

Medarbejdere

Driftsansvarlig og projektleder

Jakob Sørensen

Politisk chef

Kasper Sand Kjær

Hvem er Dansk Kulturliv?

Dansk Kulturliv er en alliance
mellem flere af kulturlivets branche- og interesseorganisationer

Kulturhusene i Danmark
Organisationen Danske Museer
Danmarks Biblioteksforening
Dansk Teater
Dansk Live
Danske Koncert- og Kulturhuse
Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner