Det gør vi
/ Politik

Politik

Dansk Kulturliv samarbejder om rammerne for den kultur, der lever og udfolder sig blandt de +60 mio. gæster på vores mere end 1100 kulturinstitutioner, -virksomheder og -foreninger.

Kulturens millioner af gæster ved, hvor vigtig kulturen er for fællesskab, personlig trivsel og mental sundhed. Og for vores demokratiske dannelse og de værdier og for den kulturarv, der binder os sammen – nationalt og lokalt.

Særligt for børn og unge er kulturen vigtig. Kulturen danner, uddanner, skaber fællesskab og oplevelser, der former livet. De utallige lokale kulturtilbud og de tusindvis af mennesker, der befolker dem, bidrager til, at de næste generationer kan være innovative, tænke kreativt og reflektere.

Vi er de rum, der skaber plads til refleksion og bygger bro mellem mennesker. Vi styrker sammenhængskraften, og vi bidrager med lokal, regional og national økonomisk vækst og skaber arbejdspladser.

Vindmøller

Energi- og inflationskrise i kulturlivet

Energi-og inflationskrise i kulturlivet - Dansk Kulturlivs oplæg til løsninger og tiltag
Læs mere

Danmark kan mere med kultur

Dansk Kulturliv har i sit finanslovsforslag fremlagt seks forslag for at få alle borgere med i kulturlivet
Læs mere
Jeanett Albeck på Fremtidens Kulturliv

Kulturens Analyseinstitut

Læs Dansk Kulturlivs oplæg til etableringen af Kulturens Analyseinstitut
Læs mere

Principper for boykot

Dansk Kulturliv har i lyset af den nuværende situation i Ukraine vedtaget seks principper, som kan tjene som inspiration for vores medlemmers ageren i denne helt ekstraordinære situation.
Læs mere

Coronarestriktioner

Dansk Kulturliv har en fælles position til coronarestriktioner og kompensationsordninger.
Læs mere