Principper for boykot

Dansk Kulturlivs principper for boykot af russisk kunst og kultur


I protest mod det russiske regimes angreb på et frit og uafhængigt Ukraine har alliancen Dansk Kulturlivs bestyrelse den 7. marts 2022 besluttet at bakke op om et sæt fælles retningslinjer for, hvordan danske kulturinstitutioner kan forholde sig til russiske kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i den aktuelle vanskelige situation.

 

Dansk Kulturliv fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og holder den russiske ledelse ansvarlig for at overtræde grundlæggende international lov og den menneskelige lidelse forårsaget af dets handlinger.

Dansk Kulturliv har i lyset af den nuværende situation vedtaget seks principper*, som kan tjene som inspiration for vores medlemmers ageren i denne helt ekstraordinære situation. Det er som altid op til den enkelte institution, hvordan man ønsker at tackle de udfordringer, som følger med at arbejde på kulturområdet.

De seks principper:

1.     Et frit kunst- og kulturliv er sammen med den frie presse og frie valg vigtige hjørnesten i demokratiet.

2.     Ved brug af boykot (aflysning, udelukkelse) skal vi altid vurdere, om boykotten rammer Ruslands regime, dvs. de ansvarlige for brud på folkeretten og dem der står bag invasionen af en fri og uafhængig nation.

3.     Alt samarbejde – både af kunstnerisk og finansiel karakter – med statsfinansierederussiske kunst- og kulturinstitutioner afbrydes midlertidigt eller aflyses. Vi ønsker ikke at give det russiske regime anledning til at bruge kunst og kultur til at legitimere deres ulovlige handlinger.

4.     Vi taler ikke for boykot af den enkelte kunstner, som ernærer sig ved sit kunstneriske virke uafhængigt af den russiske stat, så længe udøveren ikkeaktivt repræsenterer Rusland og russiske interesser.

5.     Kunst-og kulturområdet forvalter en stor kanon af historiske værker skabt i ellerrundt om Rusland. Det gælder både musik, scenekunst, litteratur, billedkunstetc. Vi anbefaler ikke boykot af denne kulturarv, på samme måde som vi heller ikke boykotter andre historiske værker skabt af kunstnere, som har levet i andre lande i en anden tid. Vi anbefaler dog, at den aktuelle situation i Rusland og Ukraine adresseres i kommunikationen med publikum.

6.     Vi udtrykker vores støtte til de russiske kunstnere og ledere af kulturinstitutioner, som vover at vise deres afsky og tager afstand fra Putin-regimets overgreb på Ukraine.

*) Ovenstående principper er baseret på tilsvarende principper vedtaget af NTO - Norsk Teater og Orkesterforening den 2. marts, og støttes af Dansk Kulturliv, der udgøres af brancheforeningerneDanmarks Biblioteksforening, Danske Ensembler Orkestre og Operainstitutioner(DEOO), Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK), Dansk Live, Dansk Teater ogOrganisationen Danske Museer (ODM).

No items found.