21
09
2023

Dansk Kulturlivs høringssvar til Koran-loven

Dansk Kulturliv, som organiserer over 1000 kulturinstitutioner, har over for regeringen gjort opmærksom på de store konsekvenser som deres lovforslag om at forbyde "utilbørlig behandling af genstande med religiøs betydning for et trossamfund", eksempelvis koranafbrændinger. ”Vi er stærkt bekymrede for, at lovforslaget begrænser ytringsfriheden på alle landets kunst-og kulturinstitutioner, og ikke kun de koranafbrændinger, som lovforslaget er udarbejdet for at begrænse” siger fungerende forperson i Dansk Kulturliv, Michel Steen-Hansen, som til daglig er direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Kulturinstitutionerne melder sig dermed blandt de mange kunstnere og meningsdannere, der protesterer mod regeringens forslag.

Dansk Kulturliv lægger vægt på at de repræsenterer mange af de fysiske rammer og institutioner, og at det er de ansatte og ledelser, der med en vedtagelse af lovforslaget vil blive stillet i en urimelig situation. Som formidlere af kunstnerisk indhold og udtryk vil museer, biblioteker, teatre, kulturhuse, spillesteder i kurateringen skulle varetage en ny rolle, og vurdere om en kunstnerisk manifestation udgør utilbørlig omgang med religiøse symboler. Ellers risikerer de selv at blive kriminaliseret som følge af den nye lovgivning.

Afslutningsvis udtrykker Michel Steen-Hansen sin forundring over ”at ingen repræsentanter er blevet hørt i udformningen af lovforslaget. Kunstnere og kulturinstitutioner burde have været inddraget i en proces, der har så store konsekvenser for hele det kunstneriske og kulturelle felt. Dansk Kulturliv opfordrer til at regeringen tager branchens bekymringer og perspektiver i betragtning, og at der i fællesskab findes løsninger, der balancerer respekten for den kunstneriske ytringsfrihed, og behovet for at tackle problemet med religiøs forhånelse.”

Læs hele Dansk Kulturlivs høringssvar her

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder
Kommer snart...