19
12
2022

Ny Kulturbarometer-måling: Økonomiske udfordringer har fortsat indflydelse på kulturforbruget

Ny Kulturbarometer-måling: Økonomiske udfordringer har fortsat indflydelse på kulturforbruget

Ifølge Applaus’ nye Kulturbarometer vil over en femtedel af de adspurgte gå meget mindre eller lidt mindre til julerelaterede teaterforestillinger end i et typisk år. 17 %vil gå mindre til julerelateret koncert. Næsten halvdelen af de adspurgte respondenter, som rapporterer en ændret adfærd, svarer, at det skyldes, de ikke har råd.

 

Stikprøvemålingen viser, at økonomiske udfordringer rammer deltagelse i kulturlivet i juletiden for ca. en femtedel af de adspurgte. 22% vil gå meget mindre eller lidt mindre til julerelaterede teaterforestillinger end i et typisk år. 17 % vil gå mindre til julerelateret koncert, og 19 % vil benytte sig mindre af andre julerelaterede kulturtilbud. Blandt dem, som rapporterer en adfærdsændring i år, begrunder mindst 43 % ændringen med, at de ikke har råd, og mindst 33 % med, at de har andre interesser.

”Vi har over de sidste måneder set hvordan de stigende priser påvirker borgernes lyst til at opleve kunst og kultur, og denne udvikling fortsætter ind i julemåneden. Det er super ærgerligt, da mange borgere går glip af gode kulturtilbud – men når pengepungen er under pres, så vælger nogle kunsten og kulturen fra,” udtaler Lene Struck-Madsen, direktør i Applaus.

Børnefamilier og unge er hårdt ramt – med få positive tegn på forbedring

Stigende udgifter til forbrugs- og konsumvarer påvirker fortsat mere end halvdelen (52%) af de adspurgtes lyst til at opleve kunst og kultur. Børnefamilier og unge er dem, der angiver at være mest påvirkede af de stigende priser. Her angiver 62 % af borgere med pasningskrævende børn og 62 % af de 18 - 34 årige, at de har fået mindre lyst til kulturoplevelser.

Der er dermed sket en lille forbedring siden sidste måling, hvor henholdsvis 75 % og 70 % angav, at de var negativt påvirkede af de stigende priser.

”Det giver panderynker, at publikum ikke har råd til at prioritere kulturlivet i samme grad som tidligere. Det er oplagt, at vi hurtigst muligt får etableret en dialog med vores nye kulturminister og regering om, hvordan vi får folk tilbage i kulturlivet,” udtaler Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater.


Kulturbarometerets hovedresultater er:
  • 22 % vil gå meget mindre eller lidt mindre til julerelaterede teaterforestillinger end i et typisk år. 17 % vil gå mindre til julerelateret koncert. 19 % vil benytte sig mindre af andre julerelaterede kulturtilbud.
  • 52 % har fået mindre (dvs. ”mindre” eller ”meget mindre” )lyst til at opleve professionel kunst og kultur pga. stigende udgifter på forbrugs- og konsumvarer. Der ses kun en minimal forskel ift. de to sidste målinger.

 

Læs Kulturbarometer-målingen her

 

Fakta om Kulturbarometer 3. måling 2022-23:

  • Kulturbarometer udkommer hver anden måned og er en række målinger, der belyser borgernes lyst, tryghed og forventninger til kulturforbrug i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.
  • Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med Epinion.
  • Undersøgelsen baserer sig på en repræsentativ stikprøve af 1.014 besvarelser gennemført i perioden 01.-07.12.2022 af Epinion på vegne af Applaus.

Korrelerede nyheder

Se alle nyheder
Kommer snart...