Coronarestriktioner

Credit


Position vedr. corona-restriktioner og behovet for kompensationsordninger 

Kulturlivet i Danmark risikerer igen at lide alvorligt, hvis det bliver nødvendigt at indføre yderligere restriktioner i vinteren 2022. 

I Dansk Kulturliv anerkender vi nødvendigheden af coronapasset for at kunne holde kulturlivet åbent – trods de udfordringer, det giver. Men der mangler en transparent og differentieret plan for eventuelt fremtidige restriktionsniveauer, som gør det muligt for kulturlivet at agere og planlægge hensigtsmæssigt i en usikker situation. Det er samtidig afgørende, at det hidtil gældende princip om sammenhæng mellem restriktioner og kompensationsmuligheder fastholdes. 

Teatre, koncert- og kulturhuse, museer, biblioteker, spillesteder, festivaler og de professionelle orkestre og ensembler er i et scenarie, hvor der igen er stor usikkerhed om økonomi og aktivitetsniveau. 

Indførelsen af publikumsrestriktioner og øvrige myndighedskrav betyder allerede, at man ikke kan gennemføre planlagte aktiviteter eller sælge billetter i vanligt omfang mv. Samtidig har den stigende utryghed og smitte i befolkningen allerede i over en måned haft store konsekvenser for flere dele af kulturlivet. 

Derfor er det også afgørende, at der ved nye smittereducerende tiltag ikke blot kommunikeres generelle anbefalinger og henstillinger. Men hvis behovet opstår, gives krystalklare retningslinjer og regler, der medfører den nødvendige kompensation for kulturlivet. 

Prioritér at holde kulturlivet åbent 

Kunst og kultur er lige så vigtigt som alle andre samfundsaktiviteter. Under tidligere nedlukninger og perioder med restriktioner har kulturlivet været underprioriteret i forhold til andre dele af samfundet. Eksempelvis har det været muligt at gå i storcenter, men ikke på museer og biblioteker. Det er efter vores vurdering ikke en fair behandling af kulturen, og vi står naturligvis til rådighed for dialog om, hvordan vi bedst undgår den situation fremover. 

Kompensationsordninger ved yderligere restriktioner og/eller nedlukning skal på plads 

Hvis kulturlivet igen bliver ramt af restriktioner, der begrænser billetsalg, antallet af publikum og gæster, samt generelle administrative og økonomiske byrder i forbindelse med corona-håndteringen, er det bydende nødvendigt, at der samtidig genindføres understøttende kompensationsordninger, som tilpasses efter niveauet af restriktioner. Selv de begrænsede og eksisterende restriktioner har allerede en negativ effekt på en lang række aktiviteter hos landets kulturaktører. 

Det er samtidig en udfordring, at den offentlige samtale og generelle usikkerhed om eventuelt nye restriktioner og stigende smittetal allerede nu påvirker borgernes tryghed, forventede kulturforbrug, billetkøb og planlægning. Det viser de løbende målinger, som Dansk Kulturliv foretager sammen med Applaus og Rambøll. 

Derfor mener Dansk Kulturliv, at der fra politisk hold og af relevante myndigheder, skal planlægges de nødvendige kompensationsordninger for hele kulturlivet og at disse forhandles på plads indenfor kulturområdet udenom de øvrige kompensationsordninger grundet feltets særegenhed, herunder i relation til offentlig støtte. 

De nødvendige investeringer i kulturlivet 

I tilgift til vinterens udfordringer er kulturlivet ramt af efterslæbet fra snart to år med corona-restriktioner og nedlukninger. Derfor er det ligeledes vigtigt, at der fortsat tænkes over, hvordan der kan investeres i fremtidens kunst- og kulturliv i Danmark. I den forbindelse minder Dansk Kulturliv om, at krigskassen kan tages i brug for at sikre et bæredygtigt kulturliv ved eksempelvis at reetablere egenkapital hos særligt udsatte kulturinstitutioner, kulturforeninger og kulturvirksomheder. 

Desuden anbefaler vi fortsat, at der indføres et treårigt prioriteringsbidrag på 2 pct. til at styrke kulturlivet i Danmark – som foreslået til årets finanslovsforhandlinger (særskilt forslag). Dette kan blive en del af en genopretningsplan i vinter og forår 2022. Det er afgørende at huske, at de aktuelle økonomiske tab i kulturlivet handler om kulturmidler, der går tabt og at der derfor er behov for en genopretningspakke. 

Behov for differentierede restriktioner og information om trin i forventet indføring af restriktioner 

Der er behov for en differentieret restriktionsplan for kulturen. Vi ønsker en plan, hvor forskellige restriktionstrin så vidt muligt beskrives, så der er klarhed og tryghed for kulturproducenter og kulturinstitutioner i Danmark. Store dele af kulturlivet har lange planlægningshorisonter og generelt behov for at have et klart billede af, hvad de kan planlægge ud fra. 

Baseret på erfaring med tidligere restriktioner, anbefaler vi, at der sikres tid til løbende at tilpasse og efterleve myndighedskrav samt bygge videre på den gensidige tillid med publikum i måder at opleve kultur på. Desuden vil det være fordelagtigt at have mere forsimplede restriktioner, der også kommunikeres ud i god tid, før de implementeres. 

Her er det generelt afgørende at se på publikums adfærd i forbindelse med forskellige typer af kulturelle aktiviteter. Dansk Kulturliv ser frem til fortsat god dialog om kulturlivets aktuelle og kommende udfordringer, så der kan findes rettidige, passende og målrettede løsninger.

No items found.
Credit