Energi- og inflationskrise i kulturlivet

Vindmøller

Energi-og inflationskrise i kulturlivet

Oplæg til løsninger og tiltag

Kulturlivet er – ligesom alle andre i samfundet – stærkt påvirket af energi- og inflationskrisen.

Uden støtte og hjælp kan mange af kulturlivets institutioner, aktører og virksomheder ikke komme igennem krisen. Problemerne er ikke de samme overalt, og der er behov for differentierede løsninger til at få kulturlivet igennem den aktuelle krise. Men det er også nødvendigt at udvikle rammevilkårene, så kulturlivet på længere sigt rustes til større modstandsdygtighed overfor kriser. Nedenfor følger forslag til tiltag og løsninger.

Dansk Kulturliv står til rådighed for tæt dialog om håndtering af krisen og mulige løsninger for kulturlivet.

Forslag til løsninger

1. Energipulje
2. Pristalsfremskrivning af tilskud
3. Rentefri indefrysning
4. Behov for langsigtede grønne investeringer
5. Tilpasningsordning
6. Rabatordning

Læs hele oplægget her

No items found.